Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr y DU Cwmni Anrhydeddus y Plastrwyr

Mae’r tîm plastro ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr wedi derbyn cydnabyddiaeth gyda gwobr y DU am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Enillwyd gwobr glodfawr Cwpan Sir John Pirie yn seremoni Gwobrau Hyfforddi’r Plastrwyr yn Llundain. Mae’r wobr hon yn cydnabod colegau llai eu maint sydd â’r ganran uchaf o fyfyrwyr sydd wedi cyflawni cymwysterau NVQ lefel dau yn y DU.

Mae Gwobrau Hyfforddi'r Plastrwyr yn cydnabod y safonau cyflawniad uchaf mewn hyfforddiant ac addysg o fewn crefft blastro'r DU.

Trefnir y gwobrau gan Gwmni Anrhydeddus y Plastrwyr, un o gwmnïau lifrai hynafol Dinas Llundain a gwahoddir enillwyr i ddathlu mewn digwyddiad yn eu neuadd fawr.

Meddai Ian Law, pennaeth adran ar gyfer adeiladwaith yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae ennill y wobr hon am y drydedd flwyddyn yn olynol yn gyflawniad gwych ac mae’n dangos gwaith caled ac ymroddiad tîm sydd yn ymrwymedig i gyflwyno hyfforddiant o’r ansawdd uchaf yn y sector.”