Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Optegwyr yn cefnogi gweledigaeth chwaraeon tîm pêl-droed

Mae Specsavers Llanelli yn parhau â’i bartneriaeth gydag Academi Bêl-droed Coleg Sir Gâr wrth iddynt noddi carfan y coleg gyda chit newydd sbon ar gyfer y tymor i ddod.

Ar hyn o bryd mae tîm pêl-droed cyntaf y coleg ar frig cynghrair categori dau Cymdeithas Bêl-droed Colegau Lloegr gyda 15 pwynt, a hwythau ond wedi colli dwy gêm.

Meddai Jonathan Garcia, cyfarwyddwr pêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae wedi bod yn ddechrau gwych i’r tymor gyda chymaint o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cofrestru i’r garfan.

“Rydym yn gwir werthfawrogi’r gefnogaeth oddi wrth ein prif noddwyr Specsavers gan ein bod yn gallu cystadlu’n broffesiynol gyda balchder ar faes chwarae’r DU.”

Mae tîm datblygu Coleg Sir Gâr, dan arweiniad ei fyfyrwyr gradd chwaraeon, hefyd yn eistedd ar frig cynghrair categori tri gorllewin CBCLl, yn ddiguro gyda 19 o bwyntiau.

Meddai Susan Lewis, cyfarwyddwr siop Specsavers Llanelli: “Mae iechyd eich llygaid yn gallu dweud llawer am eich lles corfforol, a dyna pam ei bod yn bwysig bod unigolion yn cael archwilio eu llygaid o leiaf unwaith bob dwy flynedd.

“Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach i fabolgampwyr, megis y rheiny yn Academi Bêl-droed Coleg Sir Gâr, a fyddai’n methu â gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud heb olwg da.

“Rydym yn hynod o falch o fod yn gysylltiedig â’r fath grŵp talentog o chwaraewyr ifanc sydd mor frwdfrydig am chwaraeon a ffitrwydd. Ar fy rhan innau a gweddill y tîm yn Specsavers, dymunwn bob lwc iddynt ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn dymor cyffrous arall o bêl-droed.”