Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Hyfforddwr yn y ras am wobr Actif

Mae hyfforddwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr Actif Sir Gâr yng nghategori Hyfforddwr Chwaraeon Perfformiad Uchel y Flwyddyn.

Mae Jonathan Garcia, cyfarwyddwr academi bêl-droed y coleg, yn un o dri ar y rhestr fer ar gyfer y wobr sy’n ceisio hyfforddwyr cymwysedig sydd wedi ennill llwyddiant mewn hyfforddi ar lefel ranbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Mae Jonathan yn hyfforddwr cymwysedig UEFA gyda chymhwyster trwydded ieuenctid lefel pedwar y Gymdeithas Bêl-droed. Ar hyn o bryd mae Jonathan yn gyfrifol am ddatblygu pêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr lle mae timau’n cystadlu yng nghynghreiriau categori dau a thri Cymdeithas y Colegau, yn ogystal â datblygu chwaraewyr unigol i lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Yn ogystal â rheoli canolfan chwaraeon newydd y coleg, mae hefyd yn gyfarwyddwr academi ar gyfer tîm Uwch Gynghrair Cymru sef Clwb Pêl-droed Tref Llanelli sy’n cystadlu yn Academi Cymru Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae’n rheolwr cynorthwyol ar gyfer carfan Dan 18 Colegau Cymru ac mae’n weithredol gyda Tharian Canmlwyddiant y bwrdd SAFIB yn cynrychioli gwledydd Cymdeithasau Ysgolion Ynysoedd Prydain.

Ar hyn o bryd mae Jonathan wrthi’n paratoi ar gyfer Twrnamaint Roma Caput Mundi 2020 yn Rhufain y flwyddyn nesaf sy’n golygu cystadleuaeth o bob cwr o Ewrop ac mae wrth ei fodd i gael bod ar y rhestr fer. “Mae’n wych bod chwaraeon a hyfforddi’n cael eu cydnabod ar lefel leol”, meddai “Rwy’n dymuno pob lwc i’r holl gystadleuwyr.”

Mae Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gâr yn cydnabod cyflawniadau chwaraeon a llwyddiannau unigolion, clybiau chwaraeon, timau ysgol yn ogystal ag arddel y cyfraniad a wneir gan hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ymroddgar.