Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyriwr graddedig yn gwneud ymddangosiad cyntaf ar y teledu ar y rhaglen Great Pottery Throwdown

Mae cyn-fyfyriwr graddedig yn y celfyddydau o Goleg Sir Gâr wedi ymddangos am y tro cyntaf ar y teledu ar raglen Sianel 4 sef The Great Pottery Throwdown, lle mae wedi ennill crochenydd yr wythnos am ei set wyddbwyll dan ddylanwad Tsieineaidd.

Yn dilyn ei arholiadau Safon Uwch bu Jacob Chan, sy’n 23 oed, yn astudio cwrs gradd anrhydedd BA mewn cerameg a gemwaith yn Ysgol Gelf Caerfyrddin y coleg. Ers hynny mae wedi bod yn gweithio gyda gweithdy Granby Ceramics yn Lerpwl, ei dref enedigol, yn ogystal â chreu ei waith ei hun.

Mae’r sioe Sianel 4, a gyflwynir gan Melanie Sykes, yn dod â 12 o grochenwyr amatur ynghyd i gystadlu yn erbyn ei gilydd gan oresgyn amrywiol heriau bob wythnos.

Meddai Jacob Chan: “Roeddwn i’n nerfus i ddechrau ond mae wedi bod yn brofiad anhygoel ac rwyf wedi gwneud ffrindiau oes. A dweud y gwir mae bod yn rhan o’r sioe wedi rhoi’r hyder i mi i siarad am fy ngwaith fy hun, doeddwn i ddim yn hoffi siarad amdano o’r blaen.

“Ar y sioe, roedd ceisio cynllunio ymlaen llaw a gwneud gwaith mor gywrain yn ôl terfynau amser penodol yn heriol, ond roedd yn werth chweil ac mae fy ngwaith wedi cael ei weld ar draws y wlad drwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy wneud cysylltiadau â phobl ar y rhaglen.”

Cafodd ei enwi’n grochenydd yr wythnos pan enillodd y dasg o lunio â llaw set wyddbwyll 32-darn yn seiliedig o gwmpas ei etifeddiaeth gymysg Tsieineaidd a Seisnig gan ddefnyddio straeon gwerin, chwedlau a chreaduriaid mytholegol Tsieina.

Ychwanegodd Jacob Chan: “Mae fy ngwaith yn cynnwys ffocws cryf ar dreftadaeth, defnyddio siapiau a ffurfiau traddodiadol Tsieineaidd yn ogystal â chasglu deunyddiau megis llechi o draethau Cymru i ddylanwadu ar ddyluniad y patrwm arwyneb; mewn gwirionedd, mae traeth Llansteffan yn dal i fod yn un o’m hoff lefydd i ymweld â nhw a hel ysbrydoliaeth.”

Wrth sôn am ei amser yn y coleg, dywedodd Jacob: “Ysgol Gelf Caerfyrddin oedd y dewis gorau i mi.

“Nid yw’n amgylchedd clinigol fel llawer o’r prifysgolion a welais i, mae yna naws rydd, greadigol a theuluol iddi a chewch eich annog i archwilio eich gwaith eich hun yn hytrach na ffocysu ar arddulliau’r coleg, cewch eich meithrin i archwilio eich arddull eich hun.

“Roeddwn i wrth fy modd gyda’r cyfleusterau, roedd y bobl mor wresog a chroesawgar ac roedd y tiwtoriaid yn anhygoel, yn enwedig pan oeddwn i am roi cynnig ar rai o’r pethau mwyaf anodd roeddwn i erioed wedi  eisiau gwneud.”

Meddai Thomas Fisher, y cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer cerameg, gemwaith a gwneuthurwyr 3D yn Ysgol Gelf Caerfyrddin: “Cefais y pleser o ddysgu Jacob trwy gydol ei dair blynedd.

“Roedd yn fyfyriwr ardderchog a oedd yn meddu ar ddawn naturiol enfawr ar gyfer creadigrwydd ac mae’n gyffrous iawn i weld y creadigrwydd hwn yn parhau ac yn datblygu ar The Great Pottery Throw Down.

“Jacob oedd y myfyriwr graddedig cyntaf o Ysgol Gelf Caerfyrddin i ennill gwobr y myfyrwyr yn sioe Hatfield Art in Clay yn 2017 ac mae wedi bod yn adeiladu ar y llwyddiant ers hynny.

“Byddaf yn aml yn cael neges oddi wrth Jacob yn gofyn am gyngor neu arweiniad wrth gynhyrchu cerameg, ond y dyddiau hyn rwy’n ateb fel ffrind a chyd-ceramegydd yn hytrach na’i ddarlithydd.”