Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gyrfa newydd myfyrwraig raddedig gyda brand gweuwaith moethus

Mae myfyrwraig raddedig mewn tecstilau yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi sicrhau cyflogaeth fel cynorthwy-ydd dylunio gyda brand gweuwaith moethus.

Mae Jourdan Williams, sy’n 21 oed ac yn gyn-fyfyrwraig Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, yn gweithio gyda chwmni Corgi Hosiery, cwmni rhyngwladol adnabyddus y mae ei gwsmeriaid yn cynnwys y teulu brenhinol.

Gadewodd Jourdan yr ysgol ac aeth i astudio celf a dylunio ar gampws Pibwrlwyd y coleg, yna symudodd hi ymlaen i astudio cwrs gradd anrhydedd Coleg Sir Gâr mewn tecstilau, sy’n cynnwys gweu, gwehyddu a chyfryngau cymysg.

Mae hi’n arbenigo mewn dylunio tecstilau wedi’u gweu ac yn ystod ei gradd, sy’n annog rhoi cynnig ar friffiau mewn cystadlaethau, enillodd hi fwrsariaeth ariannol Wonderwool 2019 sy’n cynnwys cael stondin am ddim yn nigwyddiad Wonderwool Wales i arddangos gwaith tecstilau datblygol sydd ar ddod.

Fel rhan o’r radd, mae Jourdan hefyd wedi arddangos ei gwaith yn nigwyddiad New Designers yn Llundain.

Meddai Nia Lewis, darlithydd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr: “Mae ein myfyrwyr yn cael digon o gyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant drwy gydol eu graddau. 

“Golyga hyn, yn ogystal â chael sgiliau technegol a dylunio ardderchog, maen nhw’n ymwybodol o’r hyn y mae diwydiant yn edrych amdano. 

“Mae sgiliau dylunio ardderchog gan Jourdan a hefyd dull trefnus a meddylgar o fynd i’r afael â’i gwaith, a fydd yn ei gwneud yn ased i gwmni Corgi Hosiery.”

Ychwanegodd Jourdan Williams: “Mae’r cwrs tecstilau wedi fy nysgu i sut i ddylunio fy mhatrymau fy hun yn barod i gael eu gweu, ac mae hyn yn gwneud deall fy swydd lawer yn haws.”