Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Penodi myfyrwyr yn llysgenhadon y Coleg Cenedlaethol

Mae pump o fyfyrwyr ar draws Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi derbyn statws llysgennad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Welsh National College).

Sefydlwyd y coleg cyfrwng Cymraeg yn 2011 gan Lywodraeth Cymru i weithio gyda phrifysgolion a cholegau yng Nghymru i ddatblygu cyrsiau ac adnoddau yn y Gymraeg.

Bydd ei gynllun Llysgennad Dysgwyr Addysg Bellach newydd, a lansiwyd y llynedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, yn gweld llysgenhadon ar draws Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cefnogi gwaith Gwyndaf Lewis, swyddog y Gymraeg, yn ogystal â defnyddio cyfryngau cymdeithasol a blogiau a hyrwyddo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ei hanfod.

Mae’r myfyrwyr y dyfarnwyd iddynt statws llysgennad yn cynnwys y myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol Megan Harvey a Rhiannon Davies yng Ngholeg Ceredigion, myfyrwraig y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr Faith Davies, myfyrwraig gofal plant Coleg Sir Gâr Shannon Thomas a myfyrwraig iechyd a gofal cymdeithasol Coleg Sir Gâr Tanwen-Mai Llewelyn.

Meddai Gwyndaf Lewis, swyddog y Gymraeg ar gyfer Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Mae ymroddiad y llysgenhadon i’w rolau newydd wedi bod yn neilltuol o bositif ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw dros yr ychydig fisoedd nesaf.
“Mwynheuon ni mas draw weithio gyda’r darlledwr amlieithog ifanc a dawnus, Ameer Rhys Davies-Rana, a wnaeth ein hysbrydoli yn ystod ein diwrnod hyfforddiant.”

Ychwanegodd y llysgennad Tanwen-Mai Llewelyn: “Gwnes i gais am y rôl oherwydd rwy’n teimlo’n angerddol am y Gymraeg mewn addysg ac rwy’n meddwl bydd y rôl hon yn brofiad anhygoel.”

Yn y llun: Faith Davies a Megan Harvey