Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llwyddiant Cystadleuaeth Sgiliau i Fyfyrwyr y Coleg


Mae myfyrwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi dychwelyd o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru gyda 25 medal, gan brofi eu bod nhw ymhlith y dysgwyr galwedigaethol gorau yng Nghymru.

Enillodd y myfyrwyr fedalau mewn categorïau gan gynnwys adeiladu, arlwyo, TG a menter yn y cystadlaethau Cymru gyfan sy’n denu 1,200 o gystadleuwyr ac a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Ar y cyfan, enillodd y myfyrwyr saith o fedalau aur, 11 medal arian a saith medal efydd dros y coleg.

Roedd cyflawniadau Coleg Sir Gâr yn cynnwys Edvinas Krioga , Kieron Thomas a Kieran Jones-Rees a enillodd ysgubiad llawn o aur, arian ac efydd yn y gystadleuaeth plastro. Roedd enillwyr eraill yn cynnwys Steffan Florence a enillodd aur mewn gwaith coed, enillodd Shannon Thomas aur mewn iechyd a gofal cymdeithasol a hawliodd Hannah James yr aur yn y gystadleuaeth gofal plant.

Hefyd roedd myfyrwyr Coleg Ceredigion ymysg yr enillwyr sef Celt John a enillodd fedal arian mewn patisserie a Dylan West, enillydd medal efydd yn y celfyddydau coginio. Yn ogystal enillodd Gethin Morgans y myfyriwr gwaith saer fedal efydd hefyd.

Aeth myfyrwyr, prentisiaid a phobl ifanc ati i gystadlu ar draws ystod eang o alwedigaethau o weldio a chyfrifeg i ffotograffiaeth a thrin gwallt.
Trefnwyd y cystadlaethau gan brosiect Llywodraeth Cymru, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, sy'n cefnogi cystadleuwyr ledled Cymru i ddatblygu eu sgiliau galwedigaethol i safonau o radd flaenaf y byd.

Mae'r prosiect hefyd yn cefnogi pob cystadleuydd o Gymru sy’n symud ymlaen i’r digwyddiad WorldSkills UK blynyddol a gynhelir yn yr NEC ym Mirmingham bob blwyddyn.

Meddai Matt Morden, pennaeth cynorthwyol Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: "Rydym yn wirioneddol falch gyda'r hyn y mae ein dysgwyr wedi’i gyflawni yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru’n ddiweddar.
“Mae’r medalau y maen nhw wedi’u hennill yn dyst i’w holl waith caled a chefnogaeth eu tiwtoriaid ar hyd y flwyddyn.

"Mae cyflawni potensial ac ennill rhagoriaeth wrth wraidd popeth a wnawn yn y coleg ac edrychwn ymlaen at gefnogi ein dysgwyr yn WorldSkills UK ym mis Tachwedd."

Enillwyr Medalau
Coleg Sir Gâr (CSG) Coleg Ceredigion (CC)

Enillwyr aur: Edvinas Krioga (plastro, CSG ), Steffan Florence (gwaith coed, CSG ), Daniel Evans (garddwriaeth, CSG ), Shannon Thomas (iechyd a gofal cymdeithasol, CSG ), Hannah James (gofal plant, CSG ), Daniel Roberts (dylunio gwefan, CSG ) a Cara Edwards (dylunio graffig, CSG ).

Enillwyr arian: Kieron Thomas (plastro, CSG), Aimee Bush (gwyddorau iechyd a bywyd, CSG), Daniel Davies (cynorthwy-ydd ffitrwydd, CSG), Alysha Coombes, Alex Dawkins, Dew Hawkins, Zachery Howells ac Iwan Williams (enillwyr medalau arian grŵp menter, CSG), Celt John (patisserie, CC), Wayne Bawden (technegydd cymorth TG, CSG) a Fern Elder (Graffeg, CSG).

Enillwyr efydd: Aron Sinclair (gwaith brics, CSG), Kieran Jones-Rees (plastro, CSG), Benjamin Thomas (hyfforddwr ffitrwydd, CSG), Caine Blaikie (hyfforddwr ffitrwydd, CSG), Gethin Morgans (gwaith saer, CC), Dylan West (celfyddydau coginio, CC).