Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaid yn cyfrannu at gefnogi’r GIG

Mae prentisiaid adeiladu yng Ngholeg Sir Gâr yn helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r GIG.

Mae prentisiaid sy'n gweithio gyda Lloyd a Gravelle Cyf yn defnyddio eu sgiliau adeiladu i drawsnewid Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Selwyn Samuel a Pharc y Scarlets er mwyn darparu ysbytai brys i helpu yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws.

Mae'r gwaith o ganlyniad i Gyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i sicrhau bod Sir Gaerfyrddin wedi'i pharatoi'n well wrth i achosion o’r clefyd ddatblygu.

Meddai Michael Williams, darlithydd plastro yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydyn ni'n falch iawn o'n prentisiaid sy'n chwarae eu rhan wrth helpu'r GIG mewn prosiect sydd mor hanfodol i'n sir.

“Mae'n brosiect eithaf dwys felly rydyn ni'n cadw mewn cysylltiad rheolaidd ac yn eu cefnogi gyda'u hastudiaethau, fel bod ganddyn nhw'r hyblygrwydd i reoli gwaith ac addysg.”