Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr genedlaethol i'r Gymraeg yn y gweithle

Mae cydlynydd cymorth dysgu yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael ei chydnabod gyda gwobr genedlaethol am ei chyfraniad i'r Gymraeg yn y gweithle.

Mae Laura Main, sy’n gweithio ar gampws y coleg yn Rhydaman wedi cael ei henwi’n ail yng nghategori’r prosiect Cymraeg Gwaith am ddefnydd gorau o’r Gymraeg yn y gweithle.

Cydlynir y prosiect gan GolegauCymru ar gyfer y sector addysg bellach ac fe'i ariennir gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Ei nodau yw datblygu sgiliau darlithwyr mewn colegau ledled Cymru a helpu i gynyddu addysg Gymraeg.

Mae'r prosiect a'r colegau'n cynnig cefnogaeth i'r rheiny sy'n dysgu Cymraeg ar bob lefel ac yn darparu dosbarthiadau a thiwtoriaid i'r rheiny sydd angen rhywfaint o anogaeth ac i ddysgwyr newydd.

Mae Catrin Duncan, darlithydd rhan-amser ar gyfer datblygiad dwyieithog yng Ngholeg Sir Gâr yn cefnogi Laura, meddai: “Rwy’n falch bod aelod arall o staff wedi ennill gwobr am Gymraeg Gwaith gan fod tri aelod o staff wedi ennill gwobrau'r llynedd.

“Mae Laura wedi mynd y tu hwnt i hynny trwy ymdrwytho ei hun yn y Gymraeg ac mae’n awyddus i ddatblygu ei sgiliau iaith ymhellach.”

Ychwanegodd Laura Main: “Rwy’n falch iawn ac mae’n anrhydedd fy mod wedi dod yn ail yn y categori hwn.

“Er fy mod i wedi siarad rhywfaint o Gymraeg ar hyd fy oes, dim ond pan ddechreuais weithio i Goleg Sir Gâr y sylweddolais faint o iaith gymunedol yw’r Gymraeg yn ardal Rhydaman.

“Rwy’n annog myfyrwyr i ddefnyddio eu dwyieithrwydd yn fy addysgu ac rwyf wedi dechrau defnyddio Cymraeg i drafod gwaith mwy cymhleth gyda staff eraill.

“Roeddwn i’n meddwl ei bod yn bwysig i mi wella fy sgiliau iaith a rhyngweithio â phobl gan fod y mwyafrif o staff yn siarad Cymraeg ar fy nghampws ac mae llawer o fyfyrwyr yn siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf.”