Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Arddangosfa decstilau ar-lein myfyrwyr

Arddangosfa decstilau ar-lein myfyrwyr

Mae myfyrwyr tecstilau yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi creu arddangosfa ar-lein mewn partneriaeth â Melin Tregwynt.

Mae’r arddangosfa, oedd fod i ddigwydd yn y felin cyn cyfyngiadau teithio Covid-19, yn cynnig dull arloesol o fynd i’r afael â a chael cipolwg ar fyd tecstilau cynaliadwy.

Gan ddefnyddio selfais a roddwyd iddynt gan y felin, mae’r myfyrwyr wedi darganfod ffyrdd i addasu sgil-gynhyrchion cynnyrch y felin at ddibenion gwahanol a’u hailddefnyddio er mwyn hyrwyddo ethos diwastraff sy’n ategu ymarfer cynaliadwy’r felin.

Meddai Llio James, darlithydd tecstilau yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr: “Mae’r grŵp wedi addasu’n dda i ddangos gwaith ffisegol mewn byd digidol. Maen nhw wedi gweithio’n ddiwyd ar y prosiect ac rydym yn annog pawb i ymweld â’r arddangosfa ar-lein ac archwilio eu gwaith caled yn ymilltirsgwar.blogspot.com.”

Mae’r myfyrwyr sy’n arddangos eu gwaith yn cynnwys Kay-Lee Davies, Zikona Hayter, Carole Jones, Ruth Peterson a Jackie Stephens.

Mae pob myfyriwr wedi defnyddio amrywiaeth o dechnegau ac ysbrydoliaeth sy’n dangos ystod y sgiliau a ddysgwyd yn y coleg.

Llun: Kay-Lee Davies