Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobrau’r DU i fyfyrwyr gradd mewn tecstilau

 

Mae doniau creadigol myfyrwyr yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi cael eu cydnabod gan brif gymdeithas decstilau Prydain.

Yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol Cymdeithas Decstilau Bradford, enillodd y fyfyrwraig radd Jackie Stephens yr ail safle yn y categori dylunio cyfrifol am ei gwaith arbrofol.

Hefyd enillodd gymeradwyaeth yng nghategori prosesau tecstil cyfunol am ei gwaith yn cyfuno printio digidol a sgrin-brintio gyda deunyddiau arloesol, cynaliadwy a naturiol.

Dyfarnwyd cymeradwyaeth i Carole Jones am ei dyluniad cyfryngau cymysg. “Cyfunais i bwytho â pheiriant a phrintio i greu darn cyfryngau cymysg,” meddai. “Gwnaeth yr amrywiaeth o sgiliau a ddysgais ar fy nghwrs gradd fy helpu go iawn i’w defnyddio ar gyfer y gystadleuaeth ac mae gweithio o gartref yn ystod Covid-19 wedi gwneud i mi wir werthfawrogi pa mor bwysig i mi yw mynd i’r coleg.”

Ysbrydolwyd gwaith Jackie gan y selfais a dorrwyd o’r gwyddiau yn ystod proses gynhyrchu ym Melin Tregwynt a phatrymau’r ffabrig wedi’i wehyddu. “Dadluniais dros 100 metr o selfeisiau er mwyn i mi allu eu hail-lunio mewn i frethyn gweuedig â llaw ,” meddai. “Cafodd yr edefion anwe gwlân byr eu nyddu â llaw i greu edafedd gwlân a wehyddwyd i greu brethyn newydd gan ddefnyddio fy fersiwn ddigidol fy hun o un o ddyluniadau eiconig y felin, croes Dewi Sant ynghyd ag ysbryd y dyluniad gwreiddiol.“

Meddai Nia Lewis, cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer tecstilau yn ysgol gelf Coleg Sir Gâr: “Roedden ni’n gwybod bod y ceisiadau a gynigiwyd eleni yn gryf ac rydym wrth ein bodd ac yn falch o gyflawniadau ein myfyrwyr.

“Mae’r gystadleuaeth decstilau yn fawr ei pharch yn y diwydiant ac mae cael gwobr gan y gymdeithas yn arwydd anrhydedd gwirioneddol.”

Gwaith Jackie

 

Gwaith Carole