Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn un o’r cyntaf i gynnig meddalwedd cyfrifeg newydd

 

 

Coleg Sir Gâr yw un o’r colegau cyntaf yng Nghymru i gynnig mynediad i’w fyfyrwyr i un o’r pecynnau meddalwedd cyfrifeg sy’n tyfu gyflymaf yn y DU.

Mae’r coleg wedi bod yn darparu hyfforddiant mewn cyfrifeg ers nifer o flynyddoedd, gan gynnwys cymhwyster y corff proffesiynol ar gyfer technegwyr cyfrifyddu, Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT).

Yn draddodiadol, mae’r coleg wedi defnyddio meddalwedd Sage Line 50 ond bellach mae wedi newid ei feddalwedd cyfrifeg dewisol i Xero, sy’n llwyfan yn y cwmwl.

Golyga hyn nad yw myfyrwyr yn ddibynnol ar ddefnyddio ac ymarfer eu technegau cyfrifeg yn y coleg a gallant gael mynediad i’w gwaith ar-lein ar unrhyw adeg.

Mae Claire Ibbitson yn arwain y rhaglenni cyfrifeg yng Ngholeg Sir Gâr, ac meddai: “Mae llawer o bractisys cyfrifyddu lleol yn defnyddio Xero ac yn ei argymell i’w cleientiaid.

Mae’n wych ar gyfer cyfrifwyr gan y gallant gael mynediad i gyfrifon eu cleientiaid ar-lein, yn saff ac yn ddiogel.

“Yn y pen draw, rydyn ni eisiau i’n cyrsiau gynyddu cyflogadwyedd ar gyfer ein myfyrwyr, mae’r cyrsiau’n canolbwyntio’n fawr ar  gyflogwyr felly roedden ni am roi’r sgiliau iddyn nhw sy’n boblogaidd yn y gweithle.”

Cyflwynwyd Xero i fyfyrwyr AAT lefel dau y coleg gyda’r fantais ychwanegol y gall myfyrwyr gael mynediad i fuddion eraill.

Ychwanegodd Claire Ibbitson: “Bellach rydyn ni’n gallu cynnig cwrs Ardystiad Ymgynghorydd Xero ar-lein ynghyd â llawer o gyfleoedd eraill i ddysgu sgiliau Xero mewn meysydd megis y gyflogres, gan ychwanegu gwerth at eu profiad a’u cyflogadwyedd.