Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyriwr yn cael adfywiad yn ystod y cyfyngiadau

Mae myfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael adfywiad yn ystod y cyfyngiadau diolch i apêl cyfryngau cymdeithasol gan ei fam.

Mae George Phillips, sy’n 18 oed ac yn astudio chwaraeon, yn dioddef o spina bifida ac mae wedi wynebu amrywiol heriau ar hyd ei fywyd.

Yn ystod y cyfyngiadau, nid oedd George yn gallu cael mynediad i unrhyw ardal awyr agored oherwydd roedd gwaith adeiladu’n digwydd yn ei ardd cyn i’r coronafeirws daro.

Meddai Nia Phillips, mam George: “Rydyn ni wedi cael blwyddyn anodd gan fy mod wedi colli fy nhad a hefyd gwnaeth fy ngŵr fy ngadael. Mae George wedi gorfod colli’r coleg i gael llawdriniaethau, felly roeddwn i’n dan gryn bwysau’n feddyliol.”

Gyda thwll chwe throedfedd o ddyfnder a phyllau llawn dŵr, nid oedd unrhyw ffordd y gallai George, sy’n ddefnyddiwr cadair olwyn, fynd tu allan, ac roedd hyn yn torri calonnau ei fam a’i chwaer Olivia, sy’n 13 oed.

Ychwanegodd Nia Phillips: “Mae George yn meddu ar gymeriad glew, ond pan fydden ni’n picio allan a byddwn i’n gweld George yn edrych drwy’r ffenestr gan wybod ei fod yn gaeth yn y tŷ, roedd yn ofnadwy. Roeddwn i’n gallu gweld y cymeriad hwnnw yn newid a’i iechyd meddwl yn cael ergyd, felly penderfynais i wneud apêl ar Facebook ac roedd yr ymateb yn syfrdanol.”

Tom Hesford sy’n rhedeg cwmni Celtic Carpentry and Kitchens a Ross Mainwaring o gwmni RJM Plastering oedd rhai o’r bobl wnaeth ymateb.

O fewn dyddiau, roedd y ddau wedi cyflenwi deunyddiau ac wedi adeiladu ardal ddecin ar gyfer y teulu a nawr mae George yn gallu cael mynediad i ardal ardd, lle mae ef, ei fam a’i chwaer yn barod wedi cael eu barbeciw cyntaf ers blynyddoedd.