Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prif Wobrau a graddau anrhydedd dosbarth cyntaf i raddedigion ffotograffiaeth

Mae myfyrwyr ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr yn dathlu ennill graddau anrhydedd dosbarth cyntaf eleni.

Mae saith allan o 11 o fyfyrwyr wedi ennill yr anrhydedd uchaf i raddedigion gan gynnwys Tim Jenkins, a dderbyniodd wobr traethawd estynedig yr ysgol gelf eleni, ac sydd wedi cael ei enwebu am y Rhaglen Ddogfen Unigol Orau (domestig) yng Ngwobrau Grierson 2020 eleni, a adwaenir hefyd fel Gwobrau Rhaglenni Dogfen Prydain

Mae’r enwebiad ar gyfer ei ffilm Eirlys, Tim a Dementia (Eirlys, Tim and Dementia) a gomisiynwyd gan Gwmni Da ar gyfer S4C.

Gwobrau Grierson yw’r digwyddiad mwyaf yng nghalendr rhaglenni dogfen y Deyrnas Unedig ac maen nhw’n cydnabod ac yn dathlu rhaglenni dogfen o Brydain a thramor sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i’r genre.

Myfyriwr arall sydd hefyd wedi ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, John Manley, oedd derbynnydd gwobr Anita Bowyer eleni, gwobr a gyflwynir i’r rheiny sy’n canlyn eu breuddwydion ac yn rhagori yn eu hymarfer, gan gynhyrchu gwaith pwysig iawn.

Yn ogystal, ef eleni oedd enillydd Gwobr Photo-book a gyflwynir gan arweinlyfr   Offline Journal a’r ymchwilydd ffotograffig Ellie Hopkins, gan wneud John yn un o sêr disglair sioe raddedigion flynyddol yr ysgol gelf eleni.

Yn ddiweddar mae John wedi cael ei dderbyn i astudio gradd meistr ym Mhrifysgol De Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.  

Mae dwy fyfyrwraig raddedig anrhydedd dosbarth cyntaf, Nikita Evans a Sal Nordan, sydd hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Rankin’s 2020, wedi ymgeisio’n llwyddiannus i fod yn artistiaid graddedig preswyl yn yr ysgol gelf ble byddant yn datblygu eu hymarfer ymhellach.

Meddai Huw Davies, cyfarwyddwr y rhaglen BA anrhydedd mewn ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr: “Rydyn ni’n cynnig amgylchedd dysgu meithringar yn ein hysgol gelf ble caiff creadigrwydd unigol ei annog ac rwy’n hynod o falch o’n myfyrwyr i gyd.

“Mae ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn gyflawniad hynod o werth chweil ac mae’n dangos y lefel arbennig o uchel o waith a gyflawnir ar y cwrs ble byddwn ni hefyd yn annog briffiau allanol, archwilio cyfryngau a dangos gwaith unigolion.”

.John Manley (dde) a Tim Jenkins sydd wedi ennill graddau anrhydedd dosbarth cyntaf ac wedi derbyn anrhydeddau am eu ffotograffiaeth a’u gwaith ffilm