Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1

NOSON AGORED RITHWIR

YSBRYDOLI UCHELGAIS

16:30, 17:30, 18:30 Dydd Llun 14 Mehefin

Mae Diwrnod Agored yn ffordd ddelfrydol i brofi sut beth yw astudio yng Coleg Sir Gâr

Mae’n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny’n golygu bod rhaid i chi ohirio eich dyfodol hefyd. Rydyn ni wedi symud ein Diwrnod Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi yng Coleg Sir Gâr o hyd.

Mae’r coleg yn lle ffantastig i astudio a datblygu eich gyrfa ac mae ganddo gysylltiadau gwych gyda chyflogwr gan ei fod wedi’i wreiddio'n ddwfn yn y gymuned y mae'n ei gwasanaethu.

Dr Andrew Cornish, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Croeso i 6ed Sir Gâr

Mae cyflawni rhagoriaeth ac ysbrydoli dysgwyr wrth wraidd 6ed Sir Gâr.
Caiff yr egwyddorion sylfaenol hyn eu gyrru gan staff ymroddedig, gwybodus a phrofiadol sy’n gwneud eu gorau glas i sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial.
Er mwyn cyflawni hyn, maen nhw’n darparu heriau a chefnogaeth hefyd i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio yn y coleg yn gynhyrchiol ac yn bleserus yn ogystal. Byddwn yn tanio eich uchelgais ac yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i’ch galluogi i fod yn llwyddiannus.

Cymerwch gip o Gwmpas

Cofrestr