Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf i Anifeiliaid

Disgrifiad o'r Rhaglen


Dylai myfyrwyr sy’n astudio’r modiwl dysgu o bell ar-lein hwn ennill gwerthfawrogiad o egwyddorion ac arferion rhoi cymorth cyntaf i anifeiliaid a gallu disgrifio technegau cymorth cyntaf ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau cyffredin mewn ystod o rywogaethau; Archwilio dulliau o gludo anifeiliaid sâl ac wedi’u hanafu’n ddiogel i’r practis milfeddygol; ac ennill dealltwriaeth o’r dyletswyddau a rhwymedigaethau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â rhoi cymorth cyntaf i anifeiliaid.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Un Semester

  Ar-lein

   Pris £633

Nodweddion y Rhaglen


Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mynediad i gyfleusterau ar-lein lefel uchel yng Ngholeg Sir Gâr a PCYDDS ar gyfer deunyddiau dysgu ac ymchwil.

Bydd myfyrwyr yn cael cymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un gosodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Cynnwys y Rhaglen


  • Cwmpas cymorth cyntaf, gan gynnwys yr ystyriaethau cyfreithiol sy'n ymwneud â darparu cymorth cyntaf i anifeiliaid.
  • Sefyllfaoedd sy’n gyfystyr ag argyfyngau mewn ystod o rywogaethau.
  • Technegau cymorth cyntaf ar gyfer ystod eang o gyflwyniadau brys.
  • Rhwymo clwyfau penodol, atal a rheoli clwyfau heintiedig.
  • Sut i fynd ati, a thrafod, anifail sâl wedi’i anafu.
  • Sut i ffrwyno, cario a chludo anifeiliaid wedi’u hanafu.
  • Cynnwys cit cymorth cyntaf i anifeiliaid.

Dilyniant a Chyflogaeth


Byddai’r modiwl o fudd i unrhyw un sy’n berchen ar anifeiliaid neu sy’n anelu at weithio gydag anifeiliaid. Byddai'r wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd fel rhan o'r modiwl hwn hefyd yn tawelu meddwl cwsmeriaid unrhyw fusnes anifeiliaid bach; twtwyr, cyndai a chathdai, cerddwyr cŵn ac ati.  Bod anifeiliaid anwes yn cael eu diogelu a gallai ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig ar gyfer unrhyw gyflogai mewn busnesau o'r fath.

Gellid ystyried y modiwl hwn fel modiwl opsiynol 20 credyd ar gyfer y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid os gwneir cais am achrediad o ardystio blaenorol.

Asesu'r Rhaglen


Cyflwyniad Poster Unigol ac aseiniad ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o astudio’r modiwl.   Bydd myfyrwyr sy’n cychwyn astudio yn cael eu hystyried os oes ganddynt gymhwyster Lefel 3 neu sydd wedi gweithio’n flaenorol ar safon lefel 3. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed.

Bydd myfyrwyr hŷn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant. 

Costau Ychwanegol