Skip to main content

Cystadlaethau Sgiliau.

Rydym yn falch iawn o’n llwyddiant mewn cystadlaethau sgiliau Cymru, y DU a WorldSkills. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi ennill medalau mewn ystod eang o sectorau, sydd wedi eu rhoi ar y blaen ar gyfer y farchnad swyddi.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n aliniedig â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru. Nod y cystadlaethau, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a’u cynnal gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr, yw codi proffil sgiliau yng Nghymru.

Mae cystadlaethau sgiliau yn cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid godi eu proffil drwy gystadlu ar draws ystod o sectorau. Mae cymryd rhan yn y cystadlaethau yn rhad ac am ddim ac fel rheol cynhelir hwy rhwng mis Ionawr a mis Mawrth bob blwyddyn.

Dau ar bymtheg o Fyfyrwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn Paratoi ar gyfer Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills y DU

Myfyrwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion drwodd i’r rownd derfynol yng nghystadleuaeth sgiliau fwyaf y DU

Goreuon y DU ar y Ffordd i Sianghai

Ennill medalau yn WorldSkills UK Live

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.