Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Cyrsiau Peirianneg

Croeso i’r Gyfadran Cyfrifiadura a Thechnolegau Peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr. Rydym yn cynnig cyrsiau o lefel un i radd anrhydedd mewn Cyfrifiadura a Pheirianneg, ar ein Campws yn y Graig, a lefel un i lefel pedwar mewn cerbydau modur, ym Mhibwrlwyd yng Nghaerfyrddin.

Ein ffocws yw cynnig hyfforddiant diwydiannol perthnasol, mewn cyfleusterau modern i safon ragorol. Y prif lwybrau dilyniant ar gyfer myfyrwyr yw i brentisiaethau neu brifysgol, ac rydym hefyd yn cynnig prentisiaethau gradd mewn Peirianneg, sy’n cyfuno’r ddau. Gallwch chi astudio mewn nifer o ffyrdd - yn llawn amser neu ran-amser, yn y gwaith yn unig, fel prentis ac rydym yn cynnig cyrsiau byr. Mae’r rhaglen uwch mewn Peirianneg a Chyfrifiadura yn rhaglen ddwys blwyddyn o hyd, sy’n cynnig hyfforddiant ychwanegol a phrofiad gwaith gyda’r nod o sicrhau prentisiaeth.

Ar Gampws y Graig yn ogystal, mae Peirianneg yn cefnogi’r diwydiannau gweithgynhyrchu lleol amrywiol drwy ei gyrsiau peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol ac electronig a chyrsiau ffabrigo a weldio. Mae ein graddau Peirianneg mewn Peirianneg Fecanyddol a Pheirianneg Drydanol / Electronig yn elwa ar achrediad gan IMechE ac IET yn y drefn honno, gan yrru myfyrwyr ar eu llwybr i statws siartredig.