Peirianneg Drydanol/Electronig - Rhaglen Uwch Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen peirianneg drydanol ac electronig hon yn gwrs llawn amser blwyddyn o hyd yn y coleg sy'n ymgorffori lleoliad gwaith o fewn y diwydiant.

Mae'r Diploma Atodol BTEC lefel 3 60 credyd mewn peirianneg yn ffurfio blwyddyn gyntaf y Diploma Estynedig 180 credyd llawn (ar gyfer dilyniant llawn amser) neu'r Diploma 120 credyd (ar gyfer dilyniant rhan-amser, i brentisiaid). Caiff sgiliau ymarferol eu datblygu trwy ddefnyddio Diploma NVQ llawn EAL lefel 2 64 credyd mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg. Mae'r rhaglen ddysgu uwch hon yn cynnwys yr unedau sgiliau hanfodol, lle bo hynny'n berthnasol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod am waith ac i symud ymlaen i’r Brentisiaeth Fodern, neu astudio pellach ar lefel tri ar Ddiploma Estynedig Technegol llawn amser 

Datblygu Sgiliau Ymarferol

Lleoliad gwaith gyda chyflogwr 

Ymweliadau ymwybyddiaeth ddiwydiannol  

Cynnwys y Rhaglen

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig

NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol lle bo hynny'n berthnasol

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu sgiliau i chi allu symud ymlaen i brentisiaeth statws cyflogedig, neu Ddiploma Estynedig L3 llawn amser.

Asesu'r Rhaglen

Asesir pob uned trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Pump TGAU graddau A* - C i gynnwys mathemateg (neu radd B ar lefel Ganolradd) a Saesneg/Cymraeg iaith  gyntaf. 

Cyfweliad llwyddiannus yn dangos cymhelliant ac ymrwymiad i’r rhaglen yn cynnwys prawf tueddfryd ac asesiad cychwynnol.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.