Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 2 hon yn cynnwys NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg 64 credyd ac unedau sgiliau. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i fodloni ymgeiswyr sydd am symud ymlaen o Beirianneg Gyffredinol lefel 2 ond nad ydynt yn barod ar gyfer rhaglen lefel 3 ac sydd eisiau ennill cymwyseddau peirianneg lefel 2 mewn amgylchedd cysgodol sydd dan reolaeth.

Mae cyfle i ailsefyll TGAU Saesneg a Mathemateg ar gael gyda'r cwrs hwn, sydd yn ofynion hanfodol er mwyn symud ymlaen i gyrsiau peirianneg lefel 3.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu cyflawni swydd benodol neu sgil.

Mae’n darparu sylfaen dda gyda hyblygrwydd i ddiwallu arferion peirianegol cyfredol a rhai’r dyfodol hefyd.

Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi ymgeiswyr sydd am ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd gwarchodol a rheoledig.

Mae’r llwybr dilyniant i brentisiaeth sylfaen a / neu lefel tri.

Hefyd anogir ymgeiswyr i ailsefyll TGAU mathemateg, Saesneg a gwyddoniaeth ble y bo’n briodol.

Cynnwys y Rhaglen

Yn cynnwys:

NVQ 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL

Sgiliau Hanfodol Cymru

Arholiadau ailsefyll TGAU mathemateg, Saesneg a gwyddoniaeth ble y bo’n briodol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen hon yn darparu tystiolaeth eich bod yn gallu gwneud tasg neu sgil benodol i safon lefel 2 a gall eich helpu i symud ymlaen i fyd gwaith neu i NVQ/BTEC lefel uwch neu gymhwyster tebyg. Bydd yn datblygu dysgwyr sydd â sgiliau peirianneg eang a bydd yn eu helpu i benderfynu ar arbenigedd peirianneg penodol (h.y. mecanyddol neu drydanol).

Asesu'r Rhaglen

Asesu gwaith cwrs ymarferol yn barhaus a datblygu portffolio.

Gofynion y Rhaglen

Y gofyniad mynediad ar gyfer y dyfarniad hwn yw tystysgrif lefel dau ac o leiaf dau TGAU gradd C a dau ar radd D. Dylai hyn gynnwys mathemateg a Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf o leiaf ar radd D, ac mae derbyniad i’r cwrs hefyd yn amodol ar gyfweliad sy’n cynnwys prawf diagnostig.  Mae rhaid i ymgeiswyr ddangos y sgiliau sylfaenol sy’n ofynnol ar gyfer y cwrs hwn ynghyd ag awydd brwd i ennill cymhwyster peirianneg. 

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell) 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru.