Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau weldio a ffabrigo penodol ac mae'n cydnabod yr hyn y mae person yn medru ei wneud yn y gwaith ar y lefel hon. Mae'n cwmpasu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gwblhau'r swydd, y gallu i drefnu gwaith a sylwi ar broblemau a'u hatal.

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 2 hon mewn ffabrigo a weldio yn dilyn Diploma City and Guilds lefel 2, unedau lefel 2 yn yr NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 i 2 flynedd yn dibynnu ar ddull astudio 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae hwn yn gwrs galwedigaethol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ar gyfer ceisiadau am brentisiaethau

Asesiad yn seiliedig ar bortffolio tystiolaeth a adeiledir drwy waith ymarferol gydag asesiadau ysgrifenedig/ar-lein

Mae'r cwrs yn cynnig dilyniant o lefel un neu gymhwyster cyfwerth

Ar gwblhau'n llwyddiannus, mae'n darparu mynediad i City and Guilds lefel tri  

Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant

Cynyddu'r siawns o gael gwaith

Ateb gofynion cyfrannol y fframwaith prentisiaeth 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau enghreifftiol a gwmpesir yn cynnwys: Gweithio ym maes Peirianneg; Egwyddorion Technoleg Peirianneg; Egwyddorion Technoleg Ffabrigo a Weldio; Weldio drwy MIG; Proses Ffabrigo; Plât Trwchus, Bar ac Adrannau.

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cais am brentisiaeth peirianneg a/neu symud ymlaen i raglen Ffabrigo a Weldio lefel tri City and Guilds.

Asesu'r Rhaglen

Asesiad parhaus o waith cwrs ymarferol a datblygu portffolio, a ategir gan brofion aml-ddewis ar-lein, papurau cwestiwn atebion byrion ac aseiniadau.

Gofynion y Rhaglen

O leiaf 3 TGAU A* - C, yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg gradd C neu uwch.

Gall ymgeiswyr fod yn meddu ar dystysgrif weldio lefel un a bod â diddordeb brwd mewn weldio neu ffabrigo.  Mae cael eich derbyn ar y cwrs yn amodol ar gyfweliad byr.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru.