Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen yn datblygu sgiliau weldio a ffabrigo ymarferol yn ogystal â gwybodaeth theori yn ymdrin â: weldio arc metel â llaw, weldio arc twngsten ag amddiffyniad nwy, weldio arc metel ag amddiffyniad nwy, weldio ocsi-asetylen, Ffabrigo dur, Torri ocsi-asetylen a Lluniadu Peirianegol.

Mae'r rhaglen ddysgu Ffabrigo a Weldio lefel 3 hon yn dilyn Diploma lefel 3 City and Guilds 60 credyd a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 i 2 flynedd yn dibynnu ar ddull astudio

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae'n bodloni gofynion Tystysgrif Dechnegol y cynllun Prentisiaeth Fodern

Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant

Mae'n darparu cymhwysedd o allu technegol ac ymarferol

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar yr unedau rhagarweiniol a gyflwynwyd ar lefel y cwrs Ffabrigo a Weldio L2, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnce newydd gan gynnwys: Egwyddorion ffabrigo a weldio; Egwyddorion peirianegol, ac arferion a datblygu templed a phatrwm.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen hon yn cyfrannu at y fframwaith Prentisiaeth Fodern, a gydnabyddir gan gyflogwyr.

Asesu'r Rhaglen

Asesir ar sail cwblhau ymarferion cymhwysedd ymarferol, aseiniadau seiliedig ar theori ac arholiadau gosod allanol.

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol byddai'r cwrs hwn yn dilyn ymlaen o gwblhau NVQ lefel 2 a'r cwrs City and Guilds 2850 lefel 2 yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru.