Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Fecanyddol - Rhaglen Uwch Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs peirianneg fecanyddol hwn yn gwrs llawn amser blwyddyn o hyd yn y coleg sy'n cynnwys lleoliad gwaith o fewn y diwydiant.

Mae'r Diploma Atodol BTEC lefel 3 60 credyd mewn peirianneg yn ffurfio blwyddyn gyntaf y Diploma Estynedig llawn 180 credyd (ar gyfer dilyniant llawn amser) neu'r Diploma 90 credyd (ar gyfer dilyniant rhan-amser, fel prentis). Caiff sgiliau ymarferol eu datblygu gan ddefnyddio diploma NVQ lefel 2 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL. Mae'r rhaglen ddysgu uwch hon yn cynnwys unedau sgiliau hanfodol lle bo hynny'n berthnasol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod ar gyfer gwaith ac wedi paratoi ar gyfer Prentisiaeth Fodern

Lleoliad gwaith gyda chyflogwr

Ymweliadau i godi ymwybyddiaeth o'r diwydiant

Cynnwys y Rhaglen

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol 

NVQ Lefel 2 Perfformio Gweithrediadau Peirianneg  

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol  Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol ble y bo’n berthnasol

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu sgiliau i chi allu symud ymlaen i brentisiaeth statws cyflogedig, neu'r Diploma Estynedig L3 llawn amser.

Asesu'r Rhaglen

Asesir pob uned trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Pum TGAU ar raddau A* - C i gynnwys mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf  

Cyfweliad llwyddiannus yn dangos cymhelliant ac ymrwymiad i’r rhaglen a phrawf tueddfryd ac asesiad cychwynnol. 

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru.