Galluogi'r Bar Hygyrchedd
App

Mwy Galluog a Thalentog

Diwylliant Academaidd Rhagorol (ACE)

ACE yw Rhaglen bwrpasol Mwy Galluog a Thalentog CSG ar gyfer Myfyrwyr Safon Uwch, sy’n cydnabod a datblygu Diwylliant Academaidd Rhagorol

Cewch eich gwahodd i ddod ar y rhaglen gyda chofnod academaidd a thalentog profedig: seiliedig ar dystiolaeth o broffil TGAU rhagorol o naill ai 6A* neu 20 pwynt SEREN o’ch 8 TGAU academaidd uchaf. Mae uchelgais bersonol i gael profiad uwch-gwricwlaidd, bod yn rhan o’r rhwydwaith SEREN a gwneud ceisiadau cystadleuol i brifysgolion a chyrsiau mwyaf clodfawr y DU, yn hanfodol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Byddwch yn ffurfio’r grŵp tiwtorial ACE, dan arweiniad tiwtor ACE arbenigol neilltuedig sy’n cyflwyno rhaglen deilwredig wedi’i chynllunio i’ch cefnogi wrth wireddu a chyflawni eich potensial.

Mewn pedair sesiwn a amserlennir bob wythnos, ym mlwyddyn 1, byddwch yn dilyn y rhaglen Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd (PSHE) genedlaethol; cwblhau Cymhwyster Prosiect Estynedig CBAC; a, byddwch yn cael eich cefnogi yn eich datblygiad i ddod yn oedolyn ifanc uchelgeisiol, gwydn, sy’n gyflawnydd uchel.

Cyflwynir y sesiynau gan eich tiwtor ACE, siaradwyr gwadd detholedig, a chyn-fyfyrwyr a fydd yn eich tywys drwy’r ‘profiadau prifysgol’ mewn meysydd megis, sut i ymgeisio’n llwyddiannus ar gyfer ysgolion haf yn Yale, Harvard neu golegau Rhydychen a Chaergrawnt; profiad gwaith; gweithgareddau uwch-gwricwlaidd a SEREN. Trwy gydol y rhaglen ACE, byddwch yn datblygu sgiliau hanfodol gradd uchel megis methodolegau ymchwil; meddwl yn feirniadol ac adeiladu hyder. Ym mlynyddoedd 1 a 2, byddwch yn cael sesiynau’n canolbwyntio ar baratoi ar gyfer a gwneud ceisiadau i brifysgolion a’ch cefnogi i baratoi’r cais UCAS gorau posibl ar gyfer eich prifysgol a chwrs dewisol.