Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rheiny sydd yn gweithio yn y diwydiant bwyd sydd ar, neu sydd yn dymuno symud ymlaen i, lefel uwch neu lefel oruchwyliol.

Mae'r pynciau'n cynnwys sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd, cymhwyso a monitro arferion hylendid da, sut i weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a chymhwyso a monitro arferion da o ran halogiad, microbioleg a rheoli tymheredd.

Cipolwg

  3 diwrnod neu 20 awr

  Y Graig, Llanelli / Ffynnon Job, Caerfyrddin / Pibwrlwyd, Caerfyrddin / Rhydaman, Sir Gaerfyrddin / Y Gelli Aur, Llandeilo / Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rheiny sydd yn gweithio yn y diwydiant bwyd sydd ar, neu sydd yn dymuno symud ymlaen i, lefel uwch neu lefel oruchwyliol.

Gofynion Mynediad

Amherthnasol

Dilyniant

Amherthnasol

Cost

£150