Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyfarniad Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Ailosod System Cerbyd Trydan/Hybrid

Cost y cwrs: £500

Disgrifiad o’r Rhaglen

Mae cynnwys y cwrs wedi’i greu i roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i’r dysgwyr i weithio’n ddiogel ar gerbydau hybrid a thrydan tra’n cyflawni gwaith diagnostig, profi ac atgyweirio. Cyflwynir y cwrs hwn gan arbenigwyr modurol tra hyfforddedig a phrofiadol gan roi’r profiad dysgu gorau posibl i ddysgwyr.

Ymdrinnir â phynciau amrywiol gan gynnwys nodi'r cydrannau sy'n rhan o'r system hybrid, disgrifio gwneuthuriad a swyddogaeth modiwlau batris, moduron hybrid a chydrannau hybrid cysylltiedig. Rhagofalon diogelwch i’w cymryd cyn cyflawni cynnal a chadw arferol ac unrhryw weithdrefnau atgyweirio ar gerbydau hybrid Nodi ceblau foltedd uchel a chydrannau cysylltiedig a disgrifio'r rhagofalon a gymerwyd cyn tynnu ac ailosod cydrannau foltedd uchel i enwi dim ond ychydig.

Gan gynnig cyflwyniad i'r sector diwydiant arbenigol hwn, gall y cwrs hwn ategu cymwysterau a phrofiad presennol y dysgwyr yn y diwydiant, gan eu galluogi i barhau i weithio'n ddiogel yn eu rôl o fewn y diwydiant hwn sy'n tyfu ac yn newid yn gyflym.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin / SA1, Abertawe

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â diagnosio ac atgyweirio cerbydau hybrid a thrydan. Gallai hyn gynnwys technegwyr gwasanaethu ac atgyweirio, technegwyr diagnostig a thrydanwyr cerbydau modur.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn rhaid i ddysgwyr fod wedi cyflawni eu cymwysterau Lefel 3 Cerbydau Modur a Lefel 2 Atgyweirio ac Ailosod Cerbydau Hybrid Trydan.

Dilyniant

Unwaith y bydd dysgwyr wedi ennill tystysgrif cwblhau ar y cwrs hwn mae'n bosibl iddynt symud ymlaen i gymhwyster Dyfarniad Lefel 4 IMI mewn Diagnosio, Profi ac Atgyweirio Cerbydau Trydan a Hybrid a Chydrannau.

Cost

£500