Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyfarniad Lefel 2 IMI mewn Gweithgareddau Cynnal a Chadw Arferol Cerbydau Trydan/Hybrid

Cost y cwrs: £500

Disgrifiad o’r Rhaglen

Crëwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth a’r sgiliau gofynnol i ddysgwyr i weithio’n ddiogel ar gerbydau trydan a hybrid hefyd gan gynnal gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio arferol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys cydrannau neu systemau foltedd.

Mae'r pynciau a gwmpesir yn y cwrs hwn yn cynnwys cydrannau a gweithrediad systemau cerbydau trydan a hybrid, peryglon sy'n ymwneud â cherbydau trydan a hybrid. Sut i leihau'r risgiau i'r trafodwr ac eraill wrth weithio ar gerbydau trydan a hybrid a pharatoi'r cerbyd yn ddiogel wrth wneud gwaith cynnal a chadw arferol, heb gynnwys cydrannau neu systemau foltedd uchel.

Cyflwynir y cwrs hwn gan arbenigwyr modurol tra hyfforddedig a phrofiadol. Gall y cwrs hwn, sy’n cynnig cyflwyniad i'r sector diwydiant arbenigol hwn, ategu cymwysterau a phrofiad presennol dysgwyr yn y diwydiant, gan eu galluogi i barhau i weithio'n ddiogel yn eu rôl o fewn y diwydiant hwn sy'n tyfu ac yn newid yn gyflym.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin / SA1, Abertawe

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn caffael y wybodaeth a'r sgiliau i weithio'n ddiogel wrth wneud gwithgareddau cynnal a chadw arferol ar gerbydau trydan a hybrid.

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eu derbyn ar y cwrs hwn mae'n ofynnol bod dysgwyr wedi cyflawni eu cymhwyster lefel 2 cerbydau modur.

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr symud ymlaen yn eu gyrfa yn y diwydiant cerbydau modur.

Cost

£500