Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Brecio Aer HGV / EBS / ABS

Cost y cwrs: £400

Disgrifiad o’r Rhaglen

Breciau yw'r system ddiogelwch bwysicaf mewn cerbyd ac mae hyn yn fwy perthnasol byth i Gerbydau Nwyddau Trwm. Defnyddir breciau aer ar gerbydau trwm am nifer o resymau. Yn bwysicaf oll, defnyddir breciau aer ar gerbydau trwm oherwydd profwyd eu bod yn gallu stopio’r cerbydau hyn yn ddiogel.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi gwell gwybodaeth gyffredinol i ddysgwyr, gan gwmpasu cydrannau a chanfod diffygion sylfaenol. Bydd dysgwyr yn cael yr hyfforddiant diweddaraf wrth weithio ar gerbydau LGV a PCV i wella eu dealltwriaeth o systemau brecio modern a diagnosteg.

Asesir y cwrs hwn trwy arsylwi gyda dysgwyr yn derbyn Tystysgrif Coleg Sir Gâr ar ôl ei gwblhau. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, gall dysgwyr ddisgrifio gwneuthuriad a dull gweithredu systemau breciau aer cywasgedig mewn tryciau, bysiau a threlars. Mae’n rhoi'r wybodaeth a'r hyder i ddysgwyr gyflawni'r gwaith o brofi ac addasu systemau breciau aer cywasgedig a chyfarpar yn ogystal â'r gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio dilynol.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer mecanyddion gweithdy, technegwyr gwasanaethu neu beirianwyr sy’n edrych am yr hyfforddiant diweddaraf ar gyfer gweithio ar gerbydau LGV a PCV i wella eu dealltwriaeth o systemau brecio modern a diagnosteg.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn mae angen i ddysgwyr fod yn gweithio ar safon lefel tri ar hyn o bryd.

Dilyniant

Gallai'r cwrs hwn roi gwybodaeth gefndirol ragorol i’r dysgwr fel ar gyfer datblygu ei sgiliau ymhellach mewn meysydd fel archwilio diogelwch neu ddiagnosteg uwch.

Cost

£400