Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Trafod Rhewyddion Aerdymheru

Cost y cwrs: £500

Disgrifiad o’r Rhaglen

Mae deddfwriaeth yr UE yn ei gwneud yn ofynnol i bob technegydd sy'n ymwneud â gwasanaethu, ailwefru ac atgyweirio aerdymheru mewn cerbydau teithwyr a faniau ysgafn gael eu hardystio i wneud y gwaith hwn. Mae'r cwrs Trafod Rhewyddion Aerdymheru hwn wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer technegwyr sy'n gwneud gwaith mewn perthynas â system aerdymheru cerbyd.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gwybodaeth hanfodol am wasanaethu systemau aerdymheru cerbydau. Bydd y rheiny sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn gallu nodi holl brif gydrannau system aerdymheru fodurol a nodi eu swyddogaeth a dangos arferion gweithio diogel. Yn ogystal â, chwblhau gwasanaeth aerdymheru modurol nodweddiadol a deall gweithdrefnau iechyd a diogelwch y gwasanaeth aerdymheru.

Asesir y cwrs hwn trwy arsylwi a rhoddir Tystysgrif Coleg Sir Gâr ar ôl ei gwblhau. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, bydd gan gyfranogwyr dystysgrif ddilys i weithio'n gyfreithiol ar systemau aerdymheru cerbydau modur.

Cipolwg

  2 Ddiwrnod

  Pibwrlwyd, Caerfyrddin / SA1, Abertawe

Ar gyfer pwy y mae’r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer technegwyr cerbydau neu unrhyw un sy'n gweithio gyda systemau aerdymheru yn y diwydiant modurol. Gall hyn gynnwys unrhyw beth o garejys, mecanyddion symudol, gweithdai corff ceir, datgymalwyr modurol a gwerthwyr.

Gofynion Mynediad

Bydd y meini prawf dethol ar gyfer mynediad yn ystyried cymwysterau a phrofiad academaidd/galwedigaethol presennol pob cyfranogwr. Dylai fod gan gyfranogwyr eisoes wybodaeth sylfaenol am weithrediad Systemau Aerdymheru sy'n cynnwys nwyon tŷ gwydr fflworinedig mewn ceir a faniau, effaith amgylcheddol rhewyddion nwyon tŷ gwydr fflworinedig, y rheoliadau a'r gweithdrefnau amgylcheddol cyfatebol ar gyfer adfer nwyon tŷ gwydr fflworinedig sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn golygu bod y cyfranogwr yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE. Gallai hyn arwain at ddilyniant o fewn y diwydiant modurol. Gallai hefyd agor llwybrau i hyfforddiant pellach megis hyfforddiant hybrid neu ADAS.

Cost

£500