Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyfarniad Lefel 3 EAL yn y Gofynion ar gyfer Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

Disgrifiad

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer trydanwyr cymwys a phrofiadol sy'n ceisio gwella eu sgiliau a'u gwybodaeth er mwyn caniatáu iddynt osod mannau gwefru cerbydau domestig, masnachol ac “ar y stryd”.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Trydanwyr Cymwys

Gofynion mynediad

18fed argraffiad ac Archwilio a Phrofi (hefyd ar gael wedi’u hariannu’n llawn.

Cost

Fel arfer £200 y pen

Cipolwg

  Diwrnod

  Campws Rhydaman / Campws Aberteifi

  27/1/2022
3/3/2022
24/3/2022
28/4/2022
26/5/2022
23/6/2022