Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Pympiau Gwres Domestig NICEIC - (Ffynhonnell Daear ac Aer)

Disgrifiad

Mae’r cwrs wedi'i gynllunio ac yn cael ei gyflwyno gan Thermal Earth ac mae ar gyfer peirianwyr Gwresogi a Gwaith Plymwr i ddarparu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer dylunio, gosod, profi, comisiynu, trosglwyddo, gwasanaethu a chanfod diffygion systemau pympiau gwres ffynhonnell daear ac aer yn unol â'r meini prawf NOS/QCF diweddaraf a gofynion cynllun MCS.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer peirianwyr gwaith plymwr a gwresogi profiadol sydd am wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bympiau gwres gyda'r bwriad o wneud cais am gofrestriad Person Cymwys/MCS/y Fargen Werdd.

Gofynion mynediad

NVQ Lefel 2 mewn gwaith plymwr neu H&V (domestig) neu gyfwerth

Cost

Fel arfer £600 y pen

Cipolwg

 4 Diwrnod

  Pencadlys Thermal Earth, Capel Hendre

  I'w gadarnhau