App
App
previous arrow
next arrow

Swît Ffitrwydd Yr Efail.

Llunio doniau newydd

Mae ein Swît Ffitrwydd a osodwyd yn broffesiynol yn gyfleuster rhad ac am ddim sydd yn agored i fyfyrwyr, staff a staff ysgolion partner. Cynlluniwyd hi’n benodol i ddarparu ar gyfer y rheiny sydd yn defnyddio’r gampfa yn rheolaidd ac ar gyfer dechreuwyr sydd am gychwyn ar eu taith tuag at ffitrwydd. Mae’r swît yn cynnwys pwysau rhydd, peiriannau rhedeg a rhwyfo a thrawsymarfer, yn ogystal â pheiriannau hyfforddiant gwrthiant. Y cyfan oll sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich ffitrwydd ac i dynhau eich cyhyrau.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich sesiwn gynefino cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748147

Ffoto: John Manley
ffoto: John Manley

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN