Skip to main content

Salon.

Mae ein salonau masnachol yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr Gwallt a Harddwch ymarfer eu sgiliau newydd ar gwsmeriaid sy’n talu, dan oruchwyliaeth ein gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.  Rydym yn cynnig ystod o driniaethau, o estyniadau ewinedd, rhoi lliw haul, tylino ac adweitheg, i byrmio, lliwio a thorri gan ddefnyddio amrediad o gynhyrchion a gydnabyddir gan y diwydiant.

Mae’r salon yn agored i’r cyhoedd yn ogystal ag i fyfyrwyr a staff sydd i gyd yn gallu manteisio ar y triniaethau gwallt a harddwch diweddaraf am brisiau cystadleuol.

Mae’r gwasanaeth yn gaboledig a chaiff triniaethau eu perfformio i safon uchel gan hyfforddeion sydd wedi ymgymryd ag hyfforddiant trwyadl, sy’n annog ein cwsmeriaid i ddychwelyd bob amser. Mae’r salon yn cynnal hyrwyddiadau a chynlluniau teyrngarwch trwy gydol y flwyddyn.

Salon y Graig Rhestr Brisiau

Rhestr brisiau harddwch

Triniaethau CACI

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein hoffi ar https://www.facebook.com/ColegSirGarHairandBeauty/

Ffoto: John Manley

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.