Skip to main content

Cynllun Turing

https://www.turing-scheme.org.uk/about/

Cynllun Turing yw rhaglen fyd-eang llywodraeth y DU ar gyfer astudio a gweithio dramor.  

Yn dibynnu ar eich rhaglen astudio yn y Coleg, cewch gyfle i ddysgu dramor ac ennill profiad rhyngwladol hanfodol. Mae astudio dramor yn cynnig cyfleoedd adeiladu gyrfa, unigryw a bydd yn eich helpu i ddatblygu llu o sgiliau newydd, a dealltwriaeth well o ddiwylliannau eraill.

Bydd astudio rhyngwladol yn helpu datblygu eich annibyniaeth. Gallwch ddisgwyl cael eich herio ond yn y pen draw byddwch yn cael un o’r profiadau dysgu mwyaf gwerthfawr tra eich bod yn y coleg.

Mae astudio rhyngwladol yn edrych yn wych ar eich CV, ac yn aml mae’n rhoi mantais i chi mewn cyfweliad!

Mae rhai o’n myfyrwyr wedi ymwneud â gweithgareddau Erasmus+, sydd wedi darparu cyfleoedd lleoliad gwaith iddynt ar draws Ewrop. Dyma ychydig o enghreifftiau o brosiectau Erasmus+ fydd yn parhau tan 2022.

Bydd myfyrwyr mewn Chwaraeon, Antur Awyr Agored a Thwristiaeth yng Ngholeg Sir Gâr yn teithio i Palma, Malorca ar gyfer lleoliad gwaith. Yn ystod yr ymweliad 2-wythnos, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn canolfan syrffio, clwb hwylio a gwesty.

Bydd myfyrwyr Diwydiannau Creadigol yng Ngholeg Coleg Sir Gâr yn teithio i Ogledd Orllewin Sbaen ar gyfer lleoliad gwaith.

Mae lleoliadau gwaith gan aelodau ein Hacademi Bêl-droed ym Mhortiwgal.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.