Skip to main content

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Cipolwg

  • Rhan-amser

  • 4 mis (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  • Campws Pibwrlwyd

Os ydych chi’n gweithio mewn rheolaeth ganol a hoffech ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad a gwella perfformiad i baratoi ar gyfer cyfrifoldebau gwaith uwch reolwr, yna’r cwrs hwn fyddai'r llwybr iawn i chi.

Dysgwch sut i ddefnyddio technegau rheoli craidd i ysgogi gwell canlyniadau a datblygu eich gallu i arwain, cymell ac ysbrydoli.   

Ewch ati i ddarparu arweinyddiaeth strategol yn ogystal â rheoli o ddydd i ddydd a meincnodi eich sgiliau rheoli a chodi eich proffil yn eich sefydliad.

Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg. 

Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais.

Nodweddion y Rhaglen

Sesiynau addysgu misol gyda sesiwn diwtorial unigol.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi fyfyrio ar eich dull arwain a dull eich sefydliad. Byddwch yn cael cyfle i fyfyrio ar yr hyn mae arweinyddiaeth yn ei olygu i chi ac i ystyried sut i gael y gorau o'ch pobl.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau eraill gan gynnwys: 

  • Diploma ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5
Dull asesu

Dau aseiniad i'w cwblhau (tua 3000 o eiriau yr un)

Gofynion Mynediad
  • Profiad cyfredol o arwain a rheoli
  • Meddu ar gymhwyster lefel pedwar eisoes neu fod â phrofiad diweddar o astudio ar lefel pedwar neu uwch
Costau Ychwanegol

Cost y cwrs yw band ffioedd I (£190).

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.