Prentisiaeth - Diploma NVQ mewn Cynhyrchu a Choginio Bwyd - Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen


Sianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad sgiliau a chreadigrwydd coginiol.  Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sydd am ddatblygu ymhellach eu sgiliau ymarferol a'u hyder yn amgylchedd y gegin.  Mae’n borth ardderchog i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. 

Mae mwyafrif y dysgwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel dilyniant i raglen lefel tri mewn coginio proffesiynol neu lefel tri mewn goruchwylio ac arwain lletygarwch y gellir eu darparu fel cwrs llawn amser neu ran-amser neu brentisiaeth.

Cipolwg

  Llawn Amser

  18 Mis

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau.

Mae’r unedau craidd yn canolbwyntio ar weithio’n effeithiol fel tîm, diogelwch bwyd a hylendid. Mae unedau eraill yn ymdrin â phynciau fel paratoi a choginio cig, pysgod, dofednod a llysiau, gwneud isgellau, cawliau a sawsiau.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae prentisiaid yn elwa wrth ennill cyflog tra’n dysgu yn eu gweithle.  Yn aml mae yna amrywiaeth o gyflogwyr lleol sy'n ceisio darparu cyfleoedd prentisiaeth i ddysgwyr.  Yn aml, gellir cynnig cyflogaeth i brentisiaid ar ôl cwblhau eu prentisiaeth.  Mae llawer o brentisiaid yn mynd yn syth i gyflogaeth neu'n dychwelyd ar gwrs  llawn amser/prentisiaeth ar lefel uwch.   

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau trwy arsylwi tasgau ymarferol a gofyn cwestiynau sy'n seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau cyfryngau.   Bydd asesu rheolaidd yn digwydd yn y gweithle.

Gofynion y Rhaglen


Mae llythrennedd a rhifedd yn bwysig i bob prentis.  Disgwylir i ddysgwyr nad oes ganddynt radd D neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg sefyll cymwysterau Sgiliau Hanfodol lefel 1 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu i basio'r brentisiaeth.  Rhaid i bob prentis hefyd gwblhau diweddariadau sgiliau/targedau rheolaidd mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Chymraeg waeth beth yw eu lefel ar fynediad.

Costau Ychwanegol


Disgwylir i brentisiaid brynu set gyfan o ddillad gwyn pen-cogyddion.  Mae’n bosibl bydd angen offer ychwanegol megis set o gyllyll. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN