Prentisiaeth - Diploma NVQ mewn Coginio Proffesiynol - Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau coginio. Mae’n llwybr i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn i symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth neu i’r cwrs coginio proffesiynol lefel tri.  

Cipolwg

  Llawn Amser

  18 Mis

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Bydd dysgwyr yn cwblhau tystysgrif lefel dau mewn egwyddorion lletygarwch ac arlwyo yn ogystal â'r diploma lefel dau mewn coginio proffesiynol. 

Bydd dysgwyr yn paratoi ystod eang o seigiau cymhleth a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau cyllyll, a gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau coginio a thechnegau paratoi bwyd a ddefnyddir yn y gegin.

Cynnwys y Rhaglen


Asesir ystod o unedau gorfodol a dewisol yn y gweithle ynghyd â chwestiynau gwybodaeth diwedd uned a fydd yn ysgrifenedig a hefyd yn cael eu hateb ar lwyfan digidol. 

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd i gyflogaeth lawn amser yn y sector arlwyo, llawer mewn amgylchedd cegin neu’n mynd ymlaen i astudiaeth bellach ar lefel tri.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau coginio proffesiynol trwy arsylwi tasgau ymarferol yn y gweithle a gofyn cwestiynau seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau digidol. 

Gofynion y Rhaglen


Does dim angen hyfforddiant ffurfiol na phrofiad.  Fodd bynnag, mae cymhwyster lefel un mewn lletygarwch ac arlwyo yn ddymunol. Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.

Disgwylir i ddysgwyr nad oes ganddynt radd D neu uwch mewn mathemateg a Saesneg sefyll cymwysterau Sgiliau Hanfodol lefel 1 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu er mwyn pasio'r brentisiaeth.  Rhaid i bob prentis hefyd gwblhau diweddariadau sgiliau/targedau rheolaidd mewn cymhwyso rhif, cyfathrebu, llythrennedd digidol a Chymraeg waeth beth yw eu lefel ar fynediad. 

Costau Ychwanegol


Disgwylir i brentisiaid brynu set gyfan o ddillad gwyn pen-cogyddion.  Mae’n bosibl bydd angen offer ychwanegol megis set o gyllyll.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN