Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am rôl y gweithiwr chwarae Lefel 3 wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4 ac 16 oed. Mae’r Diploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio heb oruchwyliaeth.

Cipolwg

  Rhan Amser

  18 mis

  Rhydaman Graig

Nodweddion y Rhaglen


chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae.

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen.

Cynnwys y Rhaglen


Cyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a addysgir a bydd yn cynnwys:

 • Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae,
 • Egwyddorion ymarfer,
 • Cyfle Cyfartal,
 • Diogelu,
 • Iechyd a Diogelwch

Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae.

Fframwaith: 

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2

(Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Radd mewn disgyblaeth gysylltiedig.

Gallai swyddi posibl gynnwys:

 • Swyddog Datblygu Gwaith Chwarae,
 • Goruchwyliwr Canolfan Antur; 
 • Gweithiwr Chwarae mewn Ysbyty,
 • a Rheolwr unrhyw Ddarpariaethau Gwaith Chwarae.

Asesu'r Rhaglen


Caiff y cymhwyster ei asesu gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Ar gyfer y Diploma, bydd angen i chi fod mewn gwaith â thâl yn y sector gofal plant.

Costau Ychwanegol


Bydd y cwrs yn costio £265

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN