Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno camu i'r diwydiant amaethyddol ond sydd efallai heb unrhyw brofiad neu gymwysterau ffurfiol. 

Cwrs llawn amser yw hwn a gyflwynir fel rheol dros dri diwrnod yr wythnos.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu eich theori a sgiliau ymarferol mewn amaethyddiaeth.

Fel rhan o'r rhaglen byddwch yn cael cynnig cymorth gyda sgiliau rhifedd, llythrennedd, cyfathrebu a sgiliau digidol.   Gallai hyn arwain at gymhwyster mewn Sgiliau Sylfaenol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn  

  Campws Gelli Aur

Nodweddion y Rhaglen

  • Cwrs ymarferol. 

    Staff caredig, gofalgar a gwybodus. 

    Fferm goleg ardderchog gydag ystod dda o anifeiliaid a pheiriannau ynghyd ag ymweliadau rheolaidd â ffermydd, marchnadoedd a sioeau.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd gan y cwrs hwn nifer o unedau sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth.  Bydd y rhain yn cynnwys edrych ar ôl anifeiliaid, er enghraifft, gwartheg llaeth a bîff a defaid. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys unedau sy’n gysylltiedig â pheiriannau fferm gan gynnwys tractorau ac offer.  Bydd hefyd yn edrych ar gnydau sy’n cael eu defnyddio wrth ffermio anifeiliaid. 

Bydd y tasgau ymarferol yn cael eu cyflawni ar fferm y coleg yn ystod sesiynau fferm ymarferol, lle byddwch yn cael eich dysgu i wneud amrywiaeth o dasgau bob dydd fel bwydo, gosod gwelyau gwellt, glanhau llociau, wyna, lloia a phob gofal iechyd arferol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Yn dilyn llwyddiant ar lefel teilyngdod neu ragoriaeth fe allech chi symud ymlaen i gwrs lefel dau llawn amser. Os byddai'n well gennych gamu i fyd gweithio ar fferm yna gallai prentisiaeth fod yn addas i chi. Mae’r staff yn hapus i’ch cefnogi a’ch tywys o ran eich dyheadau.

Asesu'r Rhaglen

Bydd hyn yn seiliedig ar asesiadau ymarferol, llafar ac ysgrifenedig sy'n barhaus trwy gydol y cwrs.

Gall rhai fod yn seiliedig ar berfformiad a bydd eraill yn canolbwyntio ar wybodaeth greiddiol yr uned. 

Hefyd bydd dau arholiad ar-lein.

Gofynion y Rhaglen

Tri TGAU graddau A* i G neu gyfwerth a chyfweliad llwyddiannus. Mae'n hanfodol bod gennych ddiddordeb mewn ffermio, anifeiliaid a chnydau.  

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Disgwylir i ddysgwyr ddarparu eu welingtons blaenau dur, bŵts diogelwch, oferôls a dillad gwrth-ddŵr eu hunain ar gyfer sesiynau ymarferol.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.