Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r rhaglen brentisiaeth hon yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio yn y diwydiant Garddwriaeth.  Bydd myfyrwyr, tra ar y rhaglen hon, yn dysgu, yn datblygu ac yn ymarfer y sgiliau sydd eu hangen yn y sector garddwriaeth i gynnwys sefydlu, rheoli a thyfu planhigion.

Cipolwg

  Rhan-amser

  18 mis

  Campws Gelli Aur

Nodweddion y Rhaglen

Cymysgedd o unedau ymarferol seiliedig ar gymhwysedd ac unedau damcaniaethol a fydd yn datblygu sgiliau pwnc dysgwyr.

Cynnwys y Rhaglen

Diploma C&G Lefel 2 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith (QCF) – cymysgedd o unedau cymhwysedd ac unedau seiliedig ar wybodaeth.

Sgiliau Hanfodol

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau’r brentisiaeth hon yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i gymwysterau lefel uwch gan gynnwys cymwysterau L3, cyrsiau prifysgol a/neu raglenni prentisiaeth uwch. Mae llawer o’r rheiny sy’n astudio’r cymhwyster hwn yn mynd ymlaen i gyfleoedd cyflogaeth yn y sector sy’n cynnwys Garddwr, Tirluniwr, Gweithiwr Meithrinfa Planhigion, Gweithiwr Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau, Gofalwr y Grîn a Thirmon.

Asesu'r Rhaglen

Cymhwyster cyfunol C&G – Portffolio o dystiolaeth ar gyfer pob uned ac asesiadau annibynnol.

Sgiliau hanfodol - Asesiadau ar-lein/yn y ganolfan.

Gofynion y Rhaglen

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y Brentisiaeth Sylfaen mewn Garddwriaeth, fodd bynnag, byddai profiad yn y sector hwn yn fanteisiol. Rhaid i bob prentis fod yn gyflogedig ac yn cael ei gefnogi a'i gymeradwyo'n llawn gan y cyflogwr.

 

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol L1 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer gweithwyr cyflogedig newydd a phresennol.

Costau Ychwanegol

Os ydych yn gymwys, mae prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu hariannu’n llawn.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN