Clybiau Sadwrn Sefydliad Sorrell yng Ngholeg Sir Gâr.

Celf a Dylunio / Ffasiwn a Busnes
Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae ein Clybiau Sadwrn yn rhoi cyfle i bobl ifanc 13 - 16 oed gael mynediad i weithdai sy'n rhad ac am ddim bob bore Sadwrn yn y coleg.

Yn ogystal â 30 wythnos o ddosbarthiadau ysbrydoledig mewn meysydd yn amrywio o weldio a marsiandïaeth weledol i animeiddio stop-symudiad, mae aelodau'r Clwb yn ymweld ag amgueddfeydd ac orielau gorau Llundain ac yn arddangos gwaith yn eu Sioe Haf eu hunain yn Somerset House. Hefyd maen nhw'n cael cyfle i fynychu Dosbarthiadau Meistr  ysbrydoledig gyda rhai o artistiaid a dylunwyr mwyaf blaengar y Deyrnas Unedig. Hyd yma mae'r Dosbarthiadau Meistr wedi cynnwys Roger Stirk Harbour a Phartneriaid, Arup, Wilkinson Eyre a David Constantino.

Nod pob Clwb yw meithrin doniau, adeiladu hyder a hunan-barch. Hefyd mae ein Clybiau'n rhoi cipolwg ar fywyd coleg ac yn archwilio llwybrau gyrfaol.

Sefydliad Sorrell: https://www.thesorrellfoundation.com

Cefnogir ein Clybiau Sadwrn gan Ymgyrraedd yn Ehangach

Instagram: @saturdayclubcsg

Ymholiadau: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Engineering Saturday Club
Art Saturday Club
Art Saturday Club

Criw Celf

Prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf sydd yn dod â myfyrwyr mwy galluog a thalentog at ei gilydd yn y celfyddydau gweledol - gyda myfyrwyr yn amrywio o 9-18 oed. Mae'n rhan o fenter genedlaethol i feithrin talent artistig ifanc yng Nghymru. Wrth weithio'n agos gydag ysgolion, colegau a’r gymuned leol, mae Criw Celf yn ceisio datblygu ymarfer creadigol disgybl a'i wybodaeth am gelfyddydau gweledol a chymhwysol drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr.

Yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr rydym yn cyflwyno’r Prosiectau Criw Celf Canlynol: 

  • Anelir Portffolio at ddysgwyr ym mlynyddoedd ysgol 10 ac 11  (TGAU)
  • Anelir Codi'r Bar at ddysgwyr ym mlynyddoedd ysgol 12 ac 13 (Lefel UG a Safon Uwch)

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion

Instagram: https://www.instagram.com/criw_celf_csoa

Facebook: https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Mwy o Wybodaeth

Ffurflen Gais - Portffolio

Ffurflen Gais - Codi'r Bar

Engineering Saturday Club

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN