Prentisiaeth Uwch - Prentis Uwch mewn Gwasanaethau Cyfreithiol Lefel 5

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol a gynlluniwyd i ddatblygu’r sgiliau a’r priodoleddau hanfodol sydd eu hangen i fod yn weithiwr proffesiynol paragyfreithiol uwch llwyddiannus. Mae’n cyflwyno gwybodaeth gyfreithiol hollbwysig ar draws gwahanol feysydd ymarfer cyfreithiol.

Bydd prentisiaid sy’n cofrestru ar brentisiaeth Lefel 5 mewn Gwasanaethau Cyfreithiol yn astudio cam Uwch CPQ.

Cipolwg

  Rhan Amser

  24 mis

  UWTSD

Nodweddion y Rhaglen


Bydd prentisiaid sy’n cofrestru ar brentisiaeth Lefel 5 mewn Gwasanaethau Cyfreithiol yn astudio cam Uwch CPQ.

Hyd: 24 mis

Dulliau astudio: Addysgu ar-lein, hyfforddi, a datblygiad yn y gweithle

Cymwysterau a enillir: Cam Sylfaen CPQ CILEX

Sgiliau Hanfodol Cymru; Cyfathrebu lefel 2, Cymhwyso rhif lefel 2 a

Llythrennedd Digidol lefel 2


Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau’r cam hwn, gall prentisiaid uwch ddewis parhau i weithredu fel Gweithwyr Paragyfreithiol Uwch wrth eu gwaith neu barhau i symud ymlaen i’n Gradd LLB yn y Gyfraith ac Ymarfer newydd PCYDDS neu’r cymhwyster proffesiynol Cyfreithiwr CPQ CILEX.

Asesu'r Rhaglen


Aseiniadau, arholiadau a pherfformiad cymwys.

Cynnwys y Rhaglen


Mae ein prentisiaeth 24 mis yn rhoi i chi’r wybodaeth, y profiad a’r cymhwyster sydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa fel gweithiwr paragyfreithiol uwch. 

  • Cam Uwch Datrys Anghydfodau
  • Cam Uwch Cyfraith Trosedd ac Ymarfer
  • Cam Uwch Eiddo a Thrawsgludo
  • Cam Uwch Sgiliau Proffesiynol a Chyfreithiol
  • Cam Uwch Teulu/Ewyllysiau/Busnes a Chyflogaeth
  • Profiad Proffesiynol

Costau Ychwanegol


Os ydych yn gymwys, mae prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae ffioedd aelodaeth broffesiynol yn berthnasol ac yn cael eu talu'n flynyddol gan y prentis.

Gofynion Mynediad


Rhaid i bob prentis fod yn gyflogedig ac yn cael ei gefnogi a'i gymeradwyo'n llawn gan y cyflogwr.

Ar fynediad, os nad yw ymgeiswyr yn meddu ar raddau TGAU A-C (neu gyfwerth â hynny), bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer gweithwyr cyflogedig newydd a phresennol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN