Prentisiaeth - Prentis Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyfreithiol

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r Brentisiaeth Baragyfreithiol hon yn cyfuno ymagwedd ymarferol â’r wybodaeth academaidd sydd ei hangen i fod yn weithiwr paragyfreithiol llwyddiannus. Mae rhoi sylw i fanylion, sgiliau cyfathrebu a rheoli pwysau mewn amgylchedd prysur yn nodweddion allweddol sy'n rhan o'r rôl hon ac eraill yn y diwydiant cyfreithiol.

Mae’r rhaglen 24 mis hon yn cynnwys pum modiwl a astudir dros 21 mis ac mae wedi’i strwythuro fel bod y prentis yn astudio un modiwl bob tymor, ochr yn ochr â datblygu sgiliau ymarfer proffesiynol.

Cipolwg

  Rhan Amser

  24 mis

  UWTSD

Nodweddion y Rhaglen


Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol a gynlluniwyd i ddatblygu’r sgiliau a’r priodoleddau hanfodol sydd eu hangen i fod yn weithiwr proffesiynol paragyfreithiol llwyddiannus. Mae’n darparu gwybodaeth gyfreithiol hanfodol i helpu gweithwyr paragyfreithiol ddarparu’r cymorth sydd ei angen ar dîm ar draws gwahanol feysydd ymarfer cyfreithiol. 

Fel gweithiwr paragyfreithiol cymwys, bydd ystod eang o gyfleoedd gyrfa ar gael i chi. Byddwch yn datblygu sgiliau gwerthfawr a throsglwyddadwy a fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa yn y proffesiwn cyfreithiol neu y tu hwnt iddo.

Mae swyddi nodweddiadol yn cynnwys:

  • Gweithiwr Paragyfreithiol
  • Enillwr Ffioedd Iau
  • Gweinyddwr Cyfreithiol
  • Ysgrifennydd Cyfreithiol

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau’r cam hwn, gall prentisiaid ddewis parhau i weithrdu fel Gweithwyr Paragyfreithiol wrth eu gwaith neu barhau i symud ymlaen i’n rhaglen Brentisiaeth Uwch - Lefel 5 Gwaith Paragyfreithiol Uwch.

Asesu'r Rhaglen


Aseiniadau, arholiadau a pherfformiad cymwys.

Cynnwys y Rhaglen


Mae ein prentisiaeth 24 mis yn rhoi i chi’r wybodaeth, y profiad a’r cymhwyster sydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa fel gweithiwr paragyfreithiol.

Bydd prentisiaid sy’n cofrestru ar brentisiaeth Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyfreithiol yn astudio cam Sylfaen CPQ.

Dulliau astudio: Addysgu ar-lein, hyfforddi, a datblygiad yn y gweithle

Cymwysterau a enillir: Cam Sylfaen CPQ CILEX

Modiwlau:

  • Cam Sylfaen Systemau Cyfreithiol
  • Cam Sylfaen Camwedd
  • Cam Sylfaen Contract
  • Cam Syfaen Cyflwyniad i Eiddo a Chleientiaid Preifat
  • Cam Sylfaen - Sgiliau proffesiynol a chyfreithiol
  • Profiad Proffesiynol

Mae Sgiliau Hanfodol Cymru; Cyfathrebu lefel 2, Cymhwyso rhif lefel 2 a

llythrennedd digidol lefel 2 hefyd yn ffurfio rhan o fframwaith y brentisiaeth.

Costau Ychwanegol


Os ydych yn gymwys, mae prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae ffioedd aelodaeth broffesiynol yn berthnasol ac yn cael eu talu'n flynyddol gan y prentis.

Gofynion Mynediad


Rhaid i bob prentis fod yn gyflogedig ac yn cael ei gefnogi a'i gymeradwyo'n llawn gan y cyflogwr.

Ar fynediad, os nad yw ymgeiswyr yn meddu ar raddau TGAU A-C (neu gyfwerth â hynny), bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer gweithwyr cyflogedig newydd a phresennol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN