Prentisiaeth Uwch - Rheolaeth Adeiladu neu Syrfeo Meintiau Lefel 5

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r Diwydiant Adeiladu yn parhau i gynnig cyflogaeth werth chweil a pharhaus yn y DU a thramor, o godi tai i brosiectau seilwaith a chyfalaf mawr, i gyd yn cael eu cyflawni gyda chefnogaeth dulliau cynaliadwy, ac ethos o ofal cymunedol ac amgylcheddol.

Cipolwg

  Rhan Amser

  36 mis

  UWTSD - Campws Abertawe

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r prentisiaethau Rheolaeth Adeiladu / Syrfeo Meintiau yn cynnig  dealltwriaeth i fyfyrwyr o dechnegau dylunio, methodoleg a gweithrediad prosiectau o’r dechreuad i’r amser pan y’u trosglwyddir i Gleient, gan dynnu ar astudiaethau achos y DU a rhai byd-eang er mwyn adeiladu gwybodaeth o ran defnydd ymarferol a sgiliau proffesiynol ar gyfer cyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y rhaglen hon yn bodloni gofynion y diwydiant, ac wrth wneud hynny’n darparu profiad dysgu galwedigaethol cadarn sy’n heriol yn ddeallusol sy’n gysylltiedig â diwydiant a chyrff proffesiynol, gofyniad sy’n diwallu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. 

At hynny, mae tîm y rhaglen wedi datblygu nodau’r cwrs er mwyn gwella datblygiad cymhwysedd technegol a hyfforddiant ar lefel sy’n gallu bodloni gofynion presennol y diwydiant am reolwyr canol.  

Mae deilliannau modiwlau’n mynd i'r afael â phryderon megis cynaladwyedd, effeithlonrwydd ynni, rheoli cyfleusterau ynghyd â deilliannau mwy cyfarwydd fel damcaniaethau rheoli, llythrennedd, datrys problemau ac anghenion cleientiaid. Yn ychwanegol at y rhain mae amrywiaeth o sgiliau lefel uwch sydd wedi'u cynllunio i integreiddio â deilliannau’r modiwlau.    

Asesu'r Rhaglen


  • NVQ - Portffolio o dystiolaeth
  • Diploma Cenedlaethol Uwch - Arholiad ysgrifenedig, Tasgau gosod/Asesiad Synoptig
  • Sgiliau hanfodol - Asesiadau ar-lein/yn y ganolfan

Cynnwys y Rhaglen


Diploma Cenedlaethol Uwch - Rheolaeth Adeiladu neu Syrfeo Meintiau

Diploma NVQ Lefel 5 Edexcel mewn Rheolaeth Adeiladu (Cynaladwyedd)

Sgiliau Hanfodol

Cymhwyso rhif Lefel 2 a Chyfathrebu Lefel 2

Costau Ychwanegol


Os ydych yn gymwys, mae prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu hariannu’n llawn.

Gofynion Mynediad


Rhaid i bob prentis fod yn gyflogedig ac yn cael ei gefnogi a’i gymeradwyo’n llawn gan y cyflogwr.  Rhaid iddo feddu ar gymhwyster Lefel 3 perthnasol ac yn ddelfrydol meddu ar raddau C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer gweithwyr cyflogedig newydd a phresennol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN