Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Disgrifiad o'r Rhaglen



Bydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd. Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o rolau swydd ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog. Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.


Nodweddion y Rhaglen



Cyflwynir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr agored a chewch gyfle hefyd i ymweld â gweithleoedd a chyflogwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus.   Bydd siaradwyr ac arbenigwyr gwadd hefyd yn ymweld â'r coleg i siarad â chi am yr hyn y maen nhw’n ei wneud yn y gwasanaethau cyhoeddus Hefyd bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.


Dilyniant a Chyflogaeth



Bydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd. Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o rolau swydd ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog. Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.


Asesu'r Rhaglen



Caiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol. Mae'r coleg yn dylunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. Pearson sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.


Gofynion y Rhaglen



3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.