Skip to main content

Pwy yw pwy.

Staff y Ganolfan Asesu

Sarah Bury – Rheolwr y Ganolfan

Sarah yw Rheolwr y Ganolfan yng Nghanolfan Fynediad Coleg Sir Gâr. Mae hi’n gyfrifol am reoli’r staff ac mae hi’n goruchwylio pob adran o fewn y Ganolfan. Yn ogystal, mae rôl Sarah yn cynnwys asesu myfyrwyr sy’n derbyn Lwfans i Fyfyrwyr Anabl a gwneud argymhellion ar gyfer yr Adroddiad Asesu Anghenion. Mae Sarah wedi gweithio yn y Coleg ers dros 20 mlynedd ac mae ganddi gyfoeth o brofiad o fewn Addysg a Chymorth ar gyfer Anabledd.

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Kathryn Rowlands – Uwch Aseswr Anghenion

Kathryn yw’r Uwch-aseswr Anghenion yng Nghanolfan Fynediad Coleg Sir Gâr. Mae ei rôl yn cynnwys asesu myfyrwyr sy’n derbyn Lwfans i Fyfyrwyr Anabl a gwneud argymhellion ar gyfer yr Adroddiad Asesu Anghenion. Mae Kathryn wedi gweithio yn y Coleg ers dros 16 mlynedd. Mae hi wedi gweithio mewn amrywiol adrannau ac mae ganddi brofiad helaeth yn cefnogi myfyrwyr ag Anableddau.

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Maureen Williams – Cynorthwy-ydd Gweinyddol y Ganolfan Asesu

Mae Maureen yn cynorthwyo â’r dyletswyddau gweinyddol sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan Fynediad. Mae hi’n gyfrifol am gysylltu â myfyrwyr ynghylch y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, adrodd am gymeradwyaeth ac adborth. Yn ogystal, mae Maureen yn gweithio’n agos gyda Thimau Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol a Chyrff Ariannu hefyd.

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.