Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Pwy yw pwy.

Staff y Ganolfan Asesu

Sarah Bury – Rheolwr y Ganolfan Sarah yw Rheolwr y Ganolfan yng Ngwasanaethau Mynediad Sir Gaerfyrddin - Coleg Sir Gâr. Mae hi’n gyfrifol am reoli’r staff ac mae hi’n goruchwylio pob maes o fewn y Ganolfan. Mae rôl Sarah hefyd yn cynnwys asesu myfyrwyr sy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl a gwneud argymhellion ar gyfer yr Adroddiad Asesiad o Anghenion. Mae Sarah wedi bod yn gweithio yn y Coleg am y 14 mlynedd diwethaf ac mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn Addysg a Chymorth Anabledd. E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Kathryn Rowlands – Uwch Aseswr Anghenion Kathryn yw’r Uwch Aseswr yng Ngwasanaethau Mynediad Sir Gaerfyrddin - Coleg Sir Gâr. Mae ei rôl yn cynnwys asesu myfyrwyr sy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl a gwneud argymhellion ar gyfer yr Adroddiad Asesiad o Anghenion. Mae Kathryn wedi bod yn gweithio yn y Coleg am y saith mlynedd diwethaf, mae hi wedi gweithio mewn amrywiol adrannau ac mae ganddi brofiad helaeth o gefnogi myfyrwyr ag Anableddau. E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ray Vobe – Aseswr Anghenion Mae Ray yn gwneud asesiadau o anghenion yng Ngwasanaethau Mynediad Sir Gaerfyrddin - Coleg Sir Gâr. Ar hyn o bryd mae e’n asesu myfyrwyr anabl, myfyrwyr â chyflyrau meddygol a myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol sy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl. E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Maureen Williams – Cynorthwy-ydd Gweinyddol y Ganolfan Asesu Mae Maureen yn cynorthwyo gyda'r dyletswyddau gweinyddol sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan Asesu. Mae hi’n gyfrifol am gysylltu â myfyrwyr ynglyn â Lwfans Myfyrwyr Anabl, cymeradwyo adroddiadau ac adborth. Mae Maureen hefyd yn gweithio’n agos gyda Thimau Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol a Chyrff Cyllido. E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.