Skip to main content

Rhaglen Hyfforddeiaeth.

Cymhwyster: 16 - 18 oed, newydd adael yr ysgol, Yn ddi-waith 

Beth yw Hyfforddeiaeth?

  • Bydd Hyfforddeiaeth yn darparu'r cymorth, y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i fyd gwaith, Prentisiaeth neu barhau i ddysgu ar lefel uwch
  • Rhaid i chi fod rhwng 16-18 oed ac wedi gadael yr ysgol
  • Byddwch yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y rhaglen Ymgysylltu a Lefel 1 (Ymgysylltu £30 yr wythnos a Lefel 1 £50 yr wythnos)
  • Rhaid i chi fynychu'r rhaglen Ymgysylltu am 21 awr yr wythnos i dderbyn £30 yr wythnos
  • Rhaid i chi fynychu'r rhaglen Lefel 1 am 37.5 awr yr wythnos i dderbyn £50 yr wythnos
  • Hefyd, gallwch chi gael cymorth gyda chostau teithio
  • Bydd eich hyfforddiant yn dechrau gyda sesiwn gynefino yn y coleg lle byddwch yn cwrdd â'ch ymgynghorydd hyfforddi ac yn cytuno ar eich cynllun dysgu unigol a phenderfynu ar eich lleoliad gwaith
  • Nod y rhaglen yw eich helpu i ddatblygu eich sgiliau er mwyn i chi allu symud ymlaen i fyd gwaith, Lefel 1, prentisiaethau neu gwrs coleg llawn amser

Os oes gennych ddiddordeb yn y rhaglen bydd angen i chi wneud apwyntiad yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol, lle cewch gyfweliad arweiniol a'ch cyfeirio, gobeithio at y rhaglen Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Hyfforddeiaeth cysylltwch â: Wyn David, Ymgynghorydd Hyfforddi Rhaglen Hyfforddeiaeth Ymgysylltu

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.