Skip to main content
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Rhan Amser

Mae astudio cwrs rhan-amser yng Ngholeg Sir Gâr yn agor llu o gyfleoedd newydd. Gydag ystod eang o gyrsiau rhan-amser i ddewis ohonynt, mae rhywbeth at ddant pawb.

Bydd dewis astudio yng Ngholeg Sir Gâr yn rhoi sgiliau newydd i chi, yn symbylu eich diddordeb ac yn cynyddu eich hyder yn eich bywyd bob dydd. Ni fyddwch ar eich pen eich hun gan y byddwch yn rhannu eich profiad dysgu â chymuned eang o fyfyrwyr o bob oedran a chefndir.

Mae myfyrwyr yn dilyn astudiaethau rhan-amser am resymau gwahanol iawn: mae rhai yn astudio er mwyn gwella eu gobeithion gyrfaol trwy ddatblygu sgiliau proffesiynol; mae rhai yn ceisio newid eu ffordd o fyw trwy ddysgu sgiliau newydd i’w helpu i ddechrau eu busnesau eu hunain, tra bod cryn dipyn o’n myfyrwyr yn dod i ddatblygu neu gychwyn hobi a chwrdd â phobl newydd. Mae’r cyrsiau ar gael i ddysgwyr 16 oed a throsodd.

Mae gan y Coleg ystod gynhwysfawr ac eang o raglenni addysg a hyfforddiant academaidd a galwedigaethol. Mae’r rhain yn amrywio o lefel cyn mynediad i lefel ôl-raddedig, gan ddarparu gwasanaeth i’r gymuned ddysgu gyfan. Mae’n cynnig addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned, addysg uwch a phrentisiaethau dysgu yn y gweithle.

Dysgu Oedolion Fesul Maes Cwrs.

Cysylltu

Am ragor o fanylion, neu i ofyn am daflen gyrsiau, cysylltwch â ni ar 01554 748179 neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.