Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prosiect Tecstilau: Cwrs nos rhagarweiniol

Disgrifiad o'r Rhaglen


Dechrau: Nos Fawrth 19fed Ionawr 2021

Hyd: 1 x noson yr wythnos am 10 wythnos, 5.30pm i 8.30pm.

Cost:  £60.00

Tiwtor: Imogen Mills

Lleoliad: Ysgol Gelf Caerfyrddin (Coleg Sir Gâr), Campws Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HY

Dylunio a gwneud eich sgarff sgwâr fawr eich hun

Trwy gyfres o weithdai byddwch chi’n adeiladu gwybodaeth a sgiliau mewn arwynebau wedi’u printio a’u haddurno. Byddwch chi’n datblygu syniadau dylunio o weithdai rhagarweiniol mewn lluniadu, gwneud marciau a chollage, ac yna cewch eich tywys drwy’r broses o wneud printiau bloc â llaw. Hefyd cewch y cyfle i ddysgu technegau sylfaenol defnyddio peiriant gwnïo wrth ychwanegu addurniadau arwyneb a semau.

Byddai hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un, waeth beth fo’i oedran neu’i allu, sydd â diddordeb mewn addurniadau patrwm arwyneb, i adeiladu sgiliau newydd ac fel cyflwyniad i’n Hysgol Gelf Caerfyrddin fendigedig. Byddwch yn cael defnydd llawn o gyfleusterau printio a ddefnyddir gan fyfyrwyr ar y cwrs Gradd Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg. Byddai hyn yn gwneud anrheg Nadolig fendigedig i unrhyw un sy’n dychwelyd i addysg, i unrhyw un sydd am ategu hobi neu os oes gennych chi ddiddordeb cyffredinol mewn tecstilau, ffasiwn neu fewnolion.

Darperir deunyddiau sylfaenol, a chewch eich hysbysu yn ystod eich dosbarth os oes angen eitemau ychwanegol yr wythnos olynol. Mae croeso i chi ddod â deunyddiau ychwanegol sydd o ddiddordeb i’ch prosiect.

Mae lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig er mwy caniatáu digon o hyfforddiant un i un. I gadw lle, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Caiff yr holl leoedd eu neilltuo ar sail ‘y cyntaf i’r felin'.

COVID: Mae lles ein myfyrwyr, ymwelwyr a staff o’r pwys eithaf i ni, ac mae’r coleg yn dilyn canllawiau mwyaf diweddar y DU a Llywodraeth Cymru; a digwydd bod yna Gyfnod Atal Byr, byddwn ni’n eich hysbysu ynghylch ail-drefnu dosbarthiadau.

Amodol ar Delerau ac Amodau.

Cipolwg

  Rhan Amser

  10 Wythnos

  Campws Heol Ffynnon Job