Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Cyrsiau Safon Uwch

Wedi’i leoli ar gampws y Graig, mae 6ed Sir Gâr yn cynnig 32 o bynciau Safon Uwch, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU.

Ym mhob pwnc, gelwir y flwyddyn gyntaf o astudio yn lefel UG, sy'n ffurfio 40% o'r dyfarniad Safon Uwch llawn ac mae arholiadau allanol fel arfer yn cael eu cynnal ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf.

 U2 yw’r ail flwyddyn o astudio sy’n ffurfio 60% o’r dyfarniad Safon Uwch llawn ac mae’n cynnwys arholiadau allanol. Efallai y bydd hefyd yn bosibl i gychwyn pwnc UG newydd yn yr ail flwyddyn o astudio.

Y gofynion mynediad safonol yw chwe TGAU ar raddau A* - C, yn cynnwys mathemateg a Saesneg. Bydd manylion am ofynion mynediad penodol gyda manylion y cwrs unigol.

Cyrsiau