Skip to main content
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Cyrsiau Safon Uwch

Wedi’i leoli ar gampws y Graig, mae 6ed Sir Gâr yn cynnig 32 o bynciau Safon Uwch, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU.

Ym mhob pwnc, gelwir y flwyddyn gyntaf o astudio yn lefel UG, sy'n ffurfio 40% o'r dyfarniad Safon Uwch llawn ac mae arholiadau allanol fel arfer yn cael eu cynnal ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf.

 U2 yw’r ail flwyddyn o astudio sy’n ffurfio 60% o’r dyfarniad Safon Uwch llawn ac mae’n cynnwys arholiadau allanol. Efallai y bydd hefyd yn bosibl i gychwyn pwnc UG newydd yn yr ail flwyddyn o astudio.

Y gofynion mynediad safonol yw chwe TGAU ar raddau A* - C, yn cynnwys mathemateg a Saesneg. Bydd manylion am ofynion mynediad penodol gyda manylion y cwrs unigol.

Gellir dod o hyd i restr o n cyrsiau isod:

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.